Onlinekurs om projektering med högprofilerad takplåt

Inbjudan

Den 6 mars genomför vi den här kursen som fokuserar på användning av högprofilerade takplåtar i hallbyggnader. Frågor som skivverkan och branddimensionering är centrala i kursen.

På kursen går vi igenom beräkningsmodeller som används för dimensionering av takskivan. Vi går också igenom vilka laster som påverkar dimensioneringen och hur större hål i takskivan kan hanteras. Vidare hanteras takskivor som har en annorlunda geometriskform än rent rektangulära.

Kursen inleds med en genomgång av brandregelverket för stålhallar samt beräkningsförutsättningarna för dimensionering i brandlastfallet. Störst vikt läggs vid brandteknisk klass R15.

För mer information och anmälan, klicka vidare här!