Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

Programvaror - SBI Steel Connections

Här hittar du tips på olika programvaror.

SBI Steel Connections

SBI Steel Connections är SBI:s beräkningsprogram för dimensionering av
knutpunkter i stål. Programmet utvecklades parallellt med
eurokodanpassningen av handboksserien Detaljhandboken och bygger på de beräkningsanvisningar som ges i handböckerna.

I den senaste versionen är det möjligt att själv välja vilka NDP:s man vill att programmet ska räkna med. Det går också att välja ett engelskspråkigt interface. Dessa två stora förändringar gör det möjligt att använda SBI Steel Connections i hela Europa. För att underlätta för användare i Norge och Danmark går det att direkt välja NDP:s för dessa två länder.

Försäljning och distribution sköts av StruSoft, kontakta Mikael van de Leur 070-556 84 84 mikael.vandeleur@strusoft.com