Personal


Stålbyggnadsinstitutet är en liten organisation räknat till antalet anställda. Genom att vi har ett nära samarbete med expertis och specialistkompetens såväl i näringslivet som på universitet och högskolor täcker vi in en stor del av stålbyggnadsområdet kompetensmässigt.

Björn Åstedt, VD

Björn representerar Stålbyggnadsinstitutet gentemot medlemsföretagen. Han håller i nationella och internationella kontakter. Björn hanterar också tekniska frågor, bland annat i standardiseringsfrågor inom stål och certifiering och CE-märkning mot EN 1090-1. Han är SBI:s representant i ECCS TC 9 samt SIS TK 188.

Skicka mail till Björn


Lars Hamrebjörk, redaktör och projektledare

Lars är redaktör för tidningen Nyheter om Stålbyggnad och ansvarar för projektledning av Stålbyggnadsdagen och Stålbyggnadspriset. Lars är verksam som konsult genom sitt företag ConstruEdo.

Skicka mail till Lars


Olle Hagman, projektledare

Olle är projektledare och ansvarar för projektledning av bl a Stålnätverket. Olle arbetar främst med institutets tekniska verksamhet samt satsningar på standardisering, hållbarhet m.m.

Skicka mail till Olle


Eva Lindberg, administratör

Eva är administratör och arbetar med Stålbyggnadsinstitutets webbplatser och sociala medier bland annat. Eva är den ni först får kontakt med när ni kontaktar Stålbyggnadsinstitutet via telefon eller mejl.

Skicka mail till Eva