Stålprisindex


Stålprisindex är ett index för kostnadsreglering av materialpriser vid stålbyggnadsentreprenader.*

Användning

För att räkna om ett belopp med hänsyn till indexutvecklingen mellan två tidpunkter beräknas ett förändringstal. Nedan betecknas i_1 indextalet vid bastidpunkten och i_2 indextalet för jämförelsetidpunkten.

Indextillägg=\frac{i_2-i_1}{i_1}\cdot belopp

Slutbelopp=\frac{i_2}{i_1}\cdot belopp

Exempel

Beräkning av förändringen från februari till juli 2021 med indextal för baspunkten 129,0 och indextal för jämförelsetidpunkten 162,8 för ett belopp på 1 000 000. Vilket är en förändring på 26,2 %.

Indextillägg=\frac{162,8-129,0}{129,0}\cdot1  \:  000 \: 000=262 \: 015,50

Slutbelopp=\frac{ 162,8 }{ 129,0 }\cdot1  \:  000 \: 000=1  \:  262 \ 015,50

Bakgrund till index

Med stålprisindex kan materialpriser för byggnadssmide regleras över tid. Indexet är uppbyggt av materialgrupper som används inom stålbyggnad och grupperna är viktade i förhållande till deras relativa åtgång. Viktningen är baserad på ett antal representativa stålbyggnadsföretag på den svenska marknaden. Dataunderlaget tas löpande fram av Statistikmyndigheten SCB. Indexserien har basåret 2015, dvs. medelvärdet av 2015 utgör index=100. Indexet uppdateras månadsvis i samband med att Statistikmyndigheten publicerar producentprisindex (PPI) och har en månads eftersläpning. Priser hänförs till transaktioner genomförda under aktuell månad.
Från och med januari 2024 har Statistikmyndigheten förändrat sin redovisning av materialgrupperna. Förändringen innebär att 72085100 och 72085200 slås samman och redovisas i 72080000.

Varukod Beskrivning Vikt
72160000Profiler av järn eller olegerat stål0,44
73060000Andra rör och andra ihåliga profiler, av järn eller stål0,24
72080000Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag0,32
72085100Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag – Med en tjocklek av mer än 10 mm0,26
72085200Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag – Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm0,06

*Stålprisindex representerar stål utifrån ingående varukoder till priser på den svenska marknaden.

Sidan uppdaterad 2024-05-24