Programvaror - Dimensionering

Här hittar du tips på olika programvaror.

ACB+

ArcelorMittal castellated Beams with circular openings.

AcoBri

ArcelorMittal Composite Bridge – Pre-design software for composite road-, railway- and footbridges.

ANGELINA

ArcelorMittal castellated beams with sinusoidal openings

The purpose of ANGELINA software is to facilitate the design of ANGELINA beams according to the principles of the Eurocodes

EBPlate

Ett program som beräknar elastisk bucklingslast för plåtar med varierande spänningstillstånd. Plåten kan vara avstyvad eller oavstyvad och inverkan av flänsarna kan beaktas. För slutna avstyvningar beaktas vridstyvhet och tvärsnittsdeformation.

FEM-Design

Provversion av FEM-Design.
FEM-Design is an advanced modeling software for finite element analysis and design of load-bearing concrete, steel and timber structures according to Eurocode. The unique user-friendly working environment is based on the familiar CAD tools what makes the model creation and structure editing simple and intuitive. The quick and easy nature of FEM-Design makes it ideal for all types of construction tasks from single element design to global stability analysis of large structures and makes it the best practical tool for structural engineers.

LTBeamN

Ett program som beräknar elastisk vippningslast för balkar. Det hanterar olika laster, stagning och elastisk vridningsförhindring. Den nya versionen ”N” indikerar att normalkraft nu beaktas i beräkningarna.

Multiframe

Multiframe´s 3D-verktyg ger dig ett kraftfullt och flexibelt sätt att skapa, analysera och granska resultaten av för dina konstruktioner. Det finns en rad inbyggda olika metoder för att automatiskt konstruera geometri, upptäcka begränsningar, välja material och lastförhållande. Allt detta gör att du kan fokusera på det aktuella problemet, inte på programmet du använder.

Paroc

Olika beräkningsprogram från PAROC för akustik, byggisolering eller teknisk isolering.

SEMI-COMP+

Programvara för dimensionering av bärverksdelar (balkar/pelare) enligt Eurokod och enligt den nyutvecklade metoden för semikompakta tvärsnitt.

Stainless Steel in Construction

Ett dimensioneringshjälpmedel för balkar och pelare i rostfritt stål baserat på den fjärde utgåvan av Dimensionering av konstruktioner i rostfritt stål, SBI Publikation 196.

Statcon

Statcon är ett dimensioneringsprogram med en lång historia och många nöjda användare. Programmet riktar sig till alla som har behov av att snabbt och säkert kunna dimensionera och kontrollera balkar, pelare och träförband enligt Eurokod. Det ger dig bra kontroll och bra överblick över dina konstruktioner snabbt.

STROBE

Stronger Steels in the Built Environment

The software performs the design of bare steel beam-column elements and offers an optimization tool. The design tool covers standard hot-rolled profiles and fabricated steel sections with normal and high strength steels up to S690. For fabricated sections, different steel grades may be specified for flanges and web plates (hybrid profiles). The optimization can be carried out for hot rolled sections (UK and Euro-standard profiles) and welded sections based on user inputs. The tool covers the design of class 1, 2, 3 and 4 cross sections. Core Eurocode, UK, German and Portuguese national annexes to Eurocode 3 are available.

The software has been engineered and developed by SCI – The Steel Construction Institute and HOCHTIEF Engineering for the Research Programme of the Research Fund for Coal and Steel ”STROBE”.

Tekla BIMsight

Tekla BIMsight kan användas för att kombinera och arbeta med flera modeller med byggnadsinformation i 3D.