Medlemsföretag - Beställare

Här hittar du alla våra medlemsföretag.

Svenska Kraftnät AB

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ledningar för 400...

Trafikverket

Kort om Trafikverket – Generaldirektör Lena Erixon. – Huvudkontoret ligger i Borlänge. – Regionkontor i Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna,...