Utbildningar på plats eller online


En utbildning på plats/online innebär att ni som företag bokar en kurs som genomförs på plats/online hos er, vid en tidpunkt som passar er. Här kan så många ni önskar vara med på kursen, ju fler som är med desto bättre.
Kurserna går också i viss mån att anpassa efter era önskemål.

För att boka en kurs kontaktar du oss via mail eller telefon (08-661 02 80) med önskemål om datum så stämmer vi av att det passar. Cirka två månaders framförhållning brukar behövas.

Nedan ser du de kurser som går att boka.


Dimensionering av förband och knutpunkter

Nu har ni på ert företag möjligheten att lära er mer om förband och knutpunkter i stål. Utformning och dimensionering av förband och knutpunkter är svåra att bemästra, dessutom har de stor inverkan på stommens totalkostnad.
Nu finns det möjlighet för er lära mer i ämnet under en halvdag eller en heldag.

Introduktionskurs (halv dag)
• Översikt av standarden SS-EN 1993-1-8
• Skruvförband
• Svetsförband
• Ändplåtsförband
• SBI:s Detaljhandbok – Innehåll och omfattning
• Introduktion till beräkningsprogrammet SBI Steel Connections
• Stöd för dimensionering av detaljer

Fördjupningskurs (hel dag)
• Genomgång av standarden SS-EN 1993-1-8
• Klassificering av knutpunkter
• Dimensionering av skruv- och svetsförband
• Dimensionering av ändplåtsförband
• Krav och förutsättningar på förband enligt SS-EN 1090-2
• SBI:s Detaljhandbok – Innehåll och omfattning
• Dimensionering av olika detaljtyper
• Beräkningsexempel
• Genomgång av beräkningsprogrammet SBI Steel Connections
• Stöd för dimensionering av detaljer

Kursledare:
Wylliam Husson, ProDevelopment (huvudförfattare till SBI:s Detaljhandbok)

Kostnad:
Medlem i SBI: 18 000 kr (ex moms) för halvdagskurs och 24 000 kr (ex moms) för heldagskurs, exklusive resekostnader.
Kostnad övriga: 22 000 kr (ex moms) för halvdagskurs och 30 000 kr (ex moms) för heldagskurs, exklusive resekostnader.

I priserna ingår en komplett uppsättning av Detaljhandboken.


Utförandestandarden EN 1090 och EKS

Kurs för konstruktörer, stålbyggare, svetsansvariga och kontrollanter. Vi ägnar en halv dag till att gå igenom de olika delarna av SS-EN 1090, EKS och CPR och gör djupdykningar anpassade efter era behov.
Program
• Bygg- och kontrollprocessen för bärverk i stål
• Varför blir det fel i stålentreprenader?
• Vad säger CPR, SS-EN 1090-1 och EKS om CE-märkning?
• Nya SS-EN 1090-2 och SS-EN 1090-4 – Hur hänger de ihop?
• Vad är på gång inom Eurokod 3?
• Val av utförandeklass – Vad gäller?
• Genomgång av valda delar av nya SS-EN 1090-2, tillhörande regler i EKS och nationella tolkningar i SBI:s handbok
• Vad ska föreskrivas på ritning?
• Svetsning – svetsansvarig, svetsinspektionsklasser och projektspecifik kontroll
• Kontrollplan för utförandekontroll av stålkonstruktioner

Kursledare:
Ove Lagerqvist, ProDevelopment

Kostnad:
Medlem i SBI 18 000 kr samt ev resekostnader.
Övriga 22 000 kr samt ev resekostnader.
I priset ingår även föreläsningsanteckningar, ett företagsex av SBI:s handbok för tillämpning av SS-EN 1090-2.


En dag med eurokoderna

Eurokoderna är indelad i tio delar och omfattar totalt 58 enskilda standarder varav Eurokod 3, Dimensionering av stålkonstruktioner, omfattar 20 standarder.
Vi erbjuder en heldagskurs på plats hos Er där vi ger en översikt över reglerna för dimensionering av bärande konstruktioner och en inblick i de eurokoder som gäller för vanliga stålkonstruktioner.
Program
• Introduktion – Hur hänger regelverket ihop
• Allmänna grunder och laster
• Material, analysmetoder och tvärsnittsbärförmåga
• Global instabilitet
• Förband
• Utmattning

Kursledare:
Ove Lagerqvist och Wylliam Husson från ProDevelopment.

Kostnad:
Medlem i SBI: 24 000 kr exklusive reskostnader
Övriga: 30 000 kr exklusive reskostnader
I priset ingår föreläsningsanteckningar.