Kravregler CSK


I kravreglerna anges de krav som gäller för certifiering av stålbyggnadskonstruktör, CSK.

Kravreglerna utgör miniminivå för konstruktioner av normal svårighetsgrad. Härmed avses arbeten avseende nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad av bärande konstruktioner i normala husbyggnader och hallbyggnader. Uppdragsgivaren avgör om konstruktörens certifiering är tillämplig för ett aktuellt slag av arbete.

Kravreglerna går att ladda ner nedan.

Kravregler