Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

Kravregler CSK


I kravreglerna anges de krav som gäller för certifiering av stålbyggnadskonstruktör, CSK.

Kravreglerna utgör miniminivå för konstruktioner av normal svårighetsgrad. Härmed avses arbeten avseende nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad av bärande konstruktioner i normala husbyggnader och hallbyggnader. Uppdragsgivaren avgör om konstruktörens certifiering är tillämplig för ett aktuellt slag av arbete.

Kravreglerna går att ladda ner nedan.

Kravregler