Utmärkelser


Stålbyggnadsinstitutets delar varje år ut ett antal priser och utmärkelser. Till dessa hör bl.a. Silverbalken och Stålbyggnadspriset.

Silverbalken

Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets och stålbyggnadsbranschens nationella utmärkelse för speciellt framträdande insatser för stålbyggandets utveckling och delas ut varje år i samband med Stålbyggnadsdagen.

Förteckning över mottagare av silverbalken genom tiderna finns här!

Stipendium för bästa examensarbete

Sedan 2004 finns ett stipendium för bästa examensarbete inom stålbyggnad på masternivå att vara med och tävla om. Stipendiet delas ut varje år ut av Stålbyggnadsinstitutet, på hösten i anslutning till Stålbyggnadsdagen.
Stipendiet finansieras av Per Fladvad, Olof Hulthén och Mats Textes stiftelse – Structorstiftelsen och är på 50 000 kr. Nominering till priset görs av ansvarig lärare på Chalmers, KTH, LTH och LTU.

Pristagare genom tiderna är:

2004 – Mustafa Aygül från Chalmers Tekniska Högskola med rubriken Utmattningshållfasthet hos svetsade detaljer i stålbroar med ortotropa plattor, handledare var Mohammad Al-Emrani.

2005 – Gabriela Tłustochowicz från Luleå Tekniska Universitet med rubriken Optimized design of integral abutments for a three span composite bridge, handledare var Peter Collin.

2006 – Robert Hällmark från Luleå Tekniska Universitet med rubriken Low-cycle fatigue of steel piles in integral abutment bridges, handledare var Peter Collin.

2007 – Tobias Lennartsson från Lunds Tekniska Högskola med rubriken Analys av ett lätt stålbjälklag: Svikt, vibrationer och nedböjning, handledare var Sven Thelandersson.

2008 – Allan Hammer Jeppesen från Luleå Tekniska Universitet med rubriken An alternative connection in steel towers for wind turbines, handledare var Milan Veljkovic.

2009 – David Fall och Thomas Petersson från Chalmers Tekniska Högskola med rubriken Fatigue Assessment Methods for Bridges According to Eurocode, handledare var Mohammad Al-Emrani.

2010 – Max Hultman från Lunds Tekniska Högskola med rubriken Weight optimization of steel trusses by a genetic algorithm, handledare var Daniel Honfi.

2011 – Joakim Kvist och Daniel Näkne från från Chalmers Tekniska Högskola med rubriken FE-Analysis of a Beam-Column Connection in Composite Structures exposed to Fire, handledare var Mohammad Al-Emrani och Fredrik Larsson, Chalmers samt Eric Bengts, Peikko.

2012 – Mohsen Heshmati från från Chalmers Tekniska Högskola med rubriken Fatigue Life Assessment of Bridge Details Using Finite Element Method, handledare var Mohammad Al-Emrani.

2013 – Mattias Larsson och John Persson från från Chalmers Tekniska Högskola med rubriken Lateral-torsional buckling of steel girders with trapezoidally corrugateed webbs, handledare var Mohammad Al-Emrani.

2014 – Endrit Beneus och Ismail Koc från Chalmers Tekniska Högskola med rubriken Innovative Road Bridges with Steel Sandwich Decks, handledare var Mohammad Al-Emrani.

2015 – Jens Håkansson och Henrik Wallerman från Chalmers Tekniska Högskola med rubriken Finite Element Design of Orthotropic Steel Bridge Decks, handledare var Mohammad Al-Emrani.

2016 – Olivia Siklander och Anna Åqvist från KTH med rubriken Livscykelanalyser för en öppningsbar vägbro Studie av Nya Flottsundsbron byggd i konventionellt, rostfritt eller rosttrögt stål, handledare var John Leander.

2017 – Jonas Fahleson från Luleå Tekniska Universitet med rubriken Model uncertainty related to designers’ choice – A probabilistic analysis, handledare var Peter Collin.

2018 – Emil Karlsson från Chalmers Tekniska Högskola med rubriken Stainless Steel Bridge Girders with Corrugated Webs, handledare var Mohsen Heshmati.

2019 – Simon Stahlin från Luleå Tekniska Universitet med rubriken Non-Linear FE-Analysis of a Composite Action Girder with Coiled Spring Pins as Shear Connectors, handledare var Robert Hällmark och Rasoul Nilforoush.

2021 – Anton Andersson & Johannes Jonsson från Lunds Tekniska Högskola med rubriken Modelling and simulation of vibratory driven sheet piles – Development of a stop criterion, examinator var Peter Persson

2022 – Alaa Achour & Ziad Mlli från Chalmers Tekniska Högskola med rubriken Flange Buckling Behavior of Stainless Steel Girders with Trapezoidally Corrugated Webs – A parametric numerical study examinator var Mohammad Al-Emrani.

Stålbyggnadspriset

Stålbyggnadsinstitutet delar vart annat år ut arkitekturpriset, Stålbyggnadspriset, till ett byggnadsverk där man på ett innovativt och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i den bärande konstruktionen.

Stålbyggnadspriset delades första gången ut 2003 i Sverige, tidigare vinnare av Stålbyggnadspriset är:
2003 Apatébron, Hammarby Sjöstad, Stockholm
2005 Mjärdevi Center, Linköping
2007 Svävande Taket, Vällingby, Stockholm
2009 Swedbank Stadion, Malmö
2011 Skivfilterbyggnaden vid Ryaverket, Göteborg
2013 Tullhusbron, Norrköping
2015 Aula medica, Solna
2017 Solar Egg, Kiruna (en flyttbar konstruktion)
2019 Nationalmuseum, Stockholm
2021 Sofias bro, Helsingborg

Sidan uppdaterad: 2023-01-23