Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

Medlemsföretag - Bygg och fastighet

Här hittar du alla våra medlemsföretag.

Part Construction AB

Välkommen till Part Construction AB! Nya badrum av hög kvalitet till bra pris och med kort byggtid – det...

Peab Sverige AB

Peab är ett av Nordens ledande företag inom bygg och anläggning. Koncernen omsätter ca 18 miljarder SEK och har...

Prefabsystem Entreprenad AB

Vi erbjuder tjänster inom projektering, byggprojektledning, utveckling och entreprenad vid prefab-stombyggnad. Vårt kompetensområde täcker stål, betong och limträ vilket...

Skanska Sverige AB

Skanskas kärnverksamhet i Sverige består av att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljö vi lever i. Vi skapar...

Starka Betongelement AB

Som självständigt familjeföretag med cirka 225 medarbetare tillverkar och levererar vi kvalitetsprodukter för bygg- och anläggningsändamål.

Strängbetong AB

Strängbetong är en stomentreprenör, vilket betyder att vi står för en vädertät byggnad färdig för komplettering med el, ventilation,...

Svenska Kraftnät AB

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ledningar för 400...

Trafikverket

Kort om Trafikverket – Generaldirektör Lena Erixon. – Huvudkontoret ligger i Borlänge. – Regionkontor i Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna,...