Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

Kontakta oss


Stålbyggnadsinstitutet

Besöksadress: Kungsträdgårdsgatan 10, 5 tr
Postadress: Box 1721
111 87 Stockholm
Sverige

Telefon 08-661 02 80
E-post info@sbi.se
Hemsida www.sbi.se

Org.nummer 802006-3585