Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

Bildarkiv


Varje år brukar SBI samla in ett stort antal bilder på olika stålbyggnadsjobb från våra medlemmar. Dessa bilder presenteras under stålbyggnadsexposén varje år på Stålbyggnadsdagen. Även i detta bildarkiv kan du ni hitta dessa bilder på stålbyggnadsprojekt under året. Du kan även hitta bilder från flera år tillbaka.


Här är alla års Stålbyggnadsexposé-bilder listade i kategorier, klicka på en kategori för att bli länkad direkt till en flickr-sökning.