Regelverk


Det finns en uppsjö svenska och europeiska standarder och handböcker som sätter riktlinjerna för stålbyggandet.

Standarderna omfattar t ex material, toleranser, dimensionering och montage och utges främst av SIS och de statliga verken, samt CEN beträffande de europeiska standarderna.

Eurokoder och EN 1090

Inom CEN pågår arbetet med att färdigställa den andra generationens eurokoder och vart efter de fastställs kommer CEN och SIS att publicera nya versioner av eurokoderna. Det kommer dock att ta tid innan hela eurokod-serien är uppdaterad, preliminärt 2027. Viktigt att notera är att myndigheternas föreskrifter, exempelvis EKS, kommer att fortsätta hänvisa till nu gällande eurokoder (första generationer) tills hela eurokod-serien är uppdaterad. Det är därmed inte möjligt att använda andra generationens eurokod för att verifiera bärförmåga förens myndigheterna uppdaterar sina föreskrifter. Den uppdateringen kommer att göras först då hela den andra generationens eurokod är komplett.

I det nu gällande regelverket för bärande stålkonstruktioner hanteras utformning och dimensionering i Eurokod 3, Dimensionering av stålkonstruktioner.
Utförande och kontroll behandlas i SS-EN 1090-2, Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner till vilken SBI har tagit fram en handbok som ger många tips och råd för hur standarden ska användas. Det går att läsa mer om handboken och beställa den genom att klicka här.

CE-märkning av bärverk i stål behandlas i den harmoniserade standarden SS-EN 1090-1, Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav, även till den har SBI tagit fram en handbok, som kan beställas här.

Handböcker

Vid sidan om bindande regler, föreskrifter om dimensionering av stålkonstruktioner finns handböcker. Handböckerna kan användas som hjälpmedel vid dimensionering av stålkonstruktioner. Det är viktigt att inse skillnaden mellan handböcker och normer: En handbok är ett hjälpmedel som kan användas för att uppfylla normerna, det är i sig inget krav om inte t ex en beställare specifikt uttrycker det.

Regelverket

Ladda ner gällande föreskrifter från Boverket här:
BBR
Europeiska konstruktionsstandarder, EKS

Boverkets webbplats finns mer information om föreskrifterna BBR och Boverkets handböcker.

SIS (Swedish Standards Institute) finns information om Eurokoderna samt svenska standarder att köpa samt möjligheten kostnadsfritt ladda ner.

Trafikverket anger i sina publikationer krav och råd för bro- och geokonstruktioner.

Tekniska krav och råd

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av eurokoder.
TSFS 2018:57

Figuren ovan visar sambanden mellan olika lagar, förordningar, föreskrifter och standarder.Nedan finns dokument med fördjupande information inom olika områden.

Maxa bärförmågan med gränslastberäkning

Allmän metod i Eurokod 3

Skivverkan allt vanligare

Balkar med hål i livet

Icke förspända skruvar för stålkonstruktioner

Kompetens för tillsyn vid svetsning

Stabilisering genom skivverkan

Uppdaterad standard för varmförzinkning

Z-plåt

Eurokoder för kranbanor och maskiner

Skruvförband – åtdragningsmoment

Stabilisering av pelare med sandwichpaneler – Riktlinjer för praktisk dimensionering

Utmattning av stålkonstruktioner enligt Eurokod 3

Utmattningsdimensionering

Lastreduktion i byggnader

Fästelement och CE-märkning = Kvalitet ?

Vad en stålkonstruktör bör känna till om svetskostnader

Deformationskrav i bruksgränstillstånd för kranbanor

Tillväxt i 1090 – familjen

Sidan uppdaterad 2023-01-25