EPD-Generator


SBI erbjuder i samarbete med One Click LCA mjukvara för att skapa miljövarudeklarationer för stålbyggnadsprodukter. EPD-generatorn möjliggör snabb och kostnadseffektiv hantering av den miljödata som kan efterfrågas av byggherrar.

Att ta fram en EPD på ”traditionellt sätt” kräver mycket resurser av företaget, tar tid och är kostsamt. 150–200 kkr är inte ovanligt, särskilt första gången en sådan process ska göras.
Med EPD-generatorn börjar licenskostnaden på 12 000 kr per år för Starter-nivå, för de minsta företagen. Prisnivån varierar sedan beroende på företagens storlek (enligt EU:s definition av SME-företag) samt hur avancerad generator som behövs.

Är ni intresserade av mer information? Hör då av er på epd@sbi.se så berättar vi mer.

Användarguide som ger exempel på hur en stålprodukt kan modelleras med hjälp av EPD-generatorn.

E-bok om hur miljövarudeklarationer kan skapas och hur miljövarudeklarationer kan vara till nytta för producenter av byggprodukter.

En introduktion till vad en miljövarudeklaration typ III är och grunderna i hur den är uppbyggd. Miljövarudeklarationer blir en allt viktigare del inom byggsektorn för att verifiera miljöpåverkan av byggprodukter, i introduktionen behandlas EPD:er enligt standarden SS-EN 15804 avsedd för byggprodukter.

FAQ EPD-Generator

I vår FAQ kan du läsa om vad andra har haft för frågor kring SBI och One Click LCA EPD-generator för metallprodukter.