EPD-Generator


SBI erbjuder i samarbete med One Click LCA mjukvara för att skapa miljövarudeklarationer för stålbyggnadsprodukter. EPD-generatorn möjliggör snabb och kostnadseffektiv hantering av den miljödata som kan efterfrågas av byggherrar.

Att ta fram en EPD på ”traditionellt sätt” kräver mycket resurser av företaget, tar tid och är kostsamt. 150–200 kkr är inte ovanligt, särskilt första gången en sådan process ska göras.

Under Q1 2021 kommer en kostnadsfri “on-boarding” kursomgång att genomföras för de företag som vill börja använda verktyget. Är ni intresserade av mer information? Hör då av er på epd@sbi.se så berättar vi mer.

E-bok om hur miljövarudeklarationer kan skapas och hur miljövarudeklarationer kan vara till nytta för producenter av byggprodukter.

En introduktion till vad en miljövarudeklaration typ III är och grunderna i hur den är uppbyggd. Miljövarudeklarationer blir en allt viktigare del inom byggsektorn för att verifiera miljöpåverkan av byggprodukter, i introduktionen behandlas EPD:er enligt standarden SS-EN 15804 avsedd för byggprodukter.

One Click LCA FAQ