Kursinbjudan och anmälan SBP-N


Certifierad Stålbyggnadskonstruktör

SBI:s återkommande kurspaket i Stålbyggnadsprojektering av byggnadsverk av normal art, SBP-N är anpassad till kraven i SBI:s kravregler C02 punkt 2.3-2.5 för Nordcerts certifiering av stålbyggnadskonstruktörer, CSK.

Kursdagar 2023:
Kursen i sin helhet omfattar sex kursdagar som som ges i block om två dagar, dvs. 3×2 dagar totalt.
– Projektering 26-27 september
Hallbyggnader 25-26 oktober
Flervåningsbyggnader 5-6 december

Tenta enligt överenskommelse, ca 2-3 månader efter sista kurstillfället, för de som vill certifiera sig. För att bli godkänd för certifiering krävs att inlämningsuppgifter och tentamen genomförs med godkänt resultat.

För att ge en fingervisning om nivån på kursmomentet Tentamen finns en ex-tenta publicerad här. Skrivtiden är 5h med angivna hjälpmedel och rättning sker på egen hand.

OBS! Kursen kan också läsas som en matnyttig fortbildningskurs utan krav på lösta inlämningsuppgifter och tentamen.

Avgifter:
Kursavgiften är 4 500 kr per dag för personer anställda på ett företag som är medlem i SBI.
Övriga betalar 6 000 kr per dag.
I kursavgiften ingår lunch och fika samt kurslitteratur, utom Eurokoder.
Tentamen kostar 1 500 kr för medlemmar och 3 000 kr för övriga.

För att säkra din plats anmäler du dig via denna länken!