Kursinbjudan och anmälan SBP-N


Certifierad Stålbyggnadskonstruktör

SBI:s återkommande kurspaket i Stålbyggnadsprojektering av byggnadsverk av normal art, SBP-N är anpassad till kraven i SBI:s kravregler C02 punkt 2.3-2.5 för Nordcerts certifiering av stålbyggnadskonstruktörer, CSK.

Kursdagar 2022:
11 – 12 oktober: Hallbyggnader
22 – 23 november: Flervåningsbyggnader
14 – 15 december: Projektering

Tenta enligt överenskommelse, ca 2-3 månader efter sista kurstillfället, för de som vill certifiera sig. För att bli godkänd för certifiering krävs att inlämningsuppgifter och tentamen genomförs med godkänt resultat.

För att ge en fingervisning om nivån på kursmomentet Tentamen finns en ex-tenta publicerad här. Skrivtiden är 5h med angivna hjälpmedel och rättning sker på egen hand.

Avgifter:
Kursavgiften är 4 500 kr per dag för personer anställda på ett företag som är medlem i SBI.
Övriga betalar 6 000 kr per dag.
I kursavgiften ingår lunch och fika samt kurslitteratur, utom Eurokoder.
Tentamen kostar 1 500 kr för medlemmar och 3 000 kr för övriga.

OBS! Kursen kan också läsas som en matnyttig fortbildningskurs utan krav på lösta inlämningsuppgifter och tentamen.