Kursinbjudan och anmälan SBP-N


Certifierad Stålbyggnadskonstruktör

SBI:s återkommande kurspaket i Stålbyggnadsprojektering av byggnadsverk av normal art, SBP-N är anpassad till kraven i SBI:s kravregler C02 punkt 2.3-2.5 för Nordcerts certifiering av stålbyggnadskonstruktörer, CSK.
Kursdagar 2020:
22 – 23 september: Projektering
11 – 12 november: Hallbyggnader 
9 – 10 december: Flervåningsbyggnader 
Tenta enligt överenskommelse, ca 2-3 månader efter sista kurstillfället, för de som vill certifiera sig. För att bli godkänd för certifiering krävs att inlämningsuppgifter och tentamen genomförs med godkänt resultat.

För att ge en fingervisning om nivån på kursmomentet Tentamen finns en ex-tenta publicerad här. Skrivtiden är 5h med angivna hjälpmedel och rättning sker på egen hand.

OBS! Kursen kan också läsas som en matnyttig fortbildningskurs utan krav på lösta inlämningsuppgifter och tentamen.

Nästa kurs startar 22:a september. Klicka här för anmälan!