Stålnätverket


Stålnätverket är till för att erbjuda ett professionellt och socialt nätverk för alla yngre med intresse av stålbyggande.

Målgrupp

Nätverket vänder sig till alla som i sin yrkesroll eller som student, kommer i kontakt med stål för byggande och är mellan 18 till 35 år.

Alla yrkeskategorier är välkomna så som arkitekter, entreprenörer, ingenjörer och alla andra. Det är inte något krav på medlemskap i Stålbyggnadsinstitutet för att delta, nätverket är öppet för alla!

Verksamhet

Aktiviteter för att höja kompetens, sprida erfarenheter och skapande av ett större kontaktnät.

Exempel på aktiviteter är: föredrag om projektering, byggsystem, standarder och certifiering. Studiebesök på byggarbetsplatser, verkstäder, stålverk med mera.

Utöver kompetenshöjande aktiviteter kommer vi att ha att ha sociala möten med fokus på att kunna lära känna nya människor från olika delarna av branschen.

Bli medlem i Stålnätverket

Bli medlem i Stålnätverket för att få information om kommande träffar för att inte missa någon träff. Medlemskap är kostnadsfritt.


  Registrering av intresse för aktiviteter

  Anmälan görs löpande för aktuella aktiviteter.

  För information och frågor: stalnatverket@sbi.se


  Prel. Studiebesök i april: Nya Skurubron

  Den nya bron byggs söder om den befintliga bron över Skurusundet, för att binda ihop Värmdön med fastlandet. Brodäcket med vägbana byggs helt i stål och tillverkas i delar för att sedan fraktas och svetsas ihop på plats i en tillfällig verkstad. Kollektivtrafiken får ett eget körfält i vardera riktning på den nya bron.

  Längd: 317 m, Bredd: 30 m, Segelfri höjd: 30 m, Material: Brons överbyggnad är av stål och bropelare samt landfästen är av betong.

  Rendering av nya Skurubron

  Tidigare träffar i nätverket

  Nätverksträff 2021 09 29

  Nätverksträff med svetsning och knutpunkter.

  Nätverksträff 2020 09 03

  Studiebesök på Life City som byggs ovanför E4:an i Hagastaden i Stockholm.

  Nätverksträff 2019 11 07

  Nätverksträff som under onsdagsseminarium om Kostnadseffektiv kontroll och provning före Stålbyggnadsdagen 2019.

  Nätverksträff 2019 06 03

  Nätverksträff i Stockholm med platsbesök på renoveringen av Sergelhuset. Föredrag om konjunkturutsikter och missar i stålbyggnadsprojekt. Samt middag på SBI.

  Stålverksbesök 2019 06 04

  Studiebesök på hos SSAB i Oxelösund där processen från masugn till valsad plåt kunde studeras.

  Life City i Hagastaden
  Sergelhuset under renovering
  SSAB Stålverk