Stålnätverket


Stålnätverket är till för att erbjuda ett professionellt och socialt nätverk för alla yngre med intresse av stålbyggande.

Målgrupp

Nätverket vänder sig till alla som i sin yrkesroll eller som student, kommer i kontakt med stål för byggande och är mellan 18 till 35 år.

Alla yrkeskategorier är välkomna så som arkitekter, entreprenörer, ingenjörer och alla andra. Det är inte något krav på medlemskap i Stålbyggnadsinstitutet för att delta, nätverket är öppet för alla!

Verksamhet

Aktiviteter för att höja kompetens, sprida erfarenheter och skapande av ett större kontaktnät.

Exempel på aktiviteter är: föredrag om projektering, byggsystem, standarder och certifiering. Studiebesök på byggarbetsplatser, verkstäder, stålverk med mera.

Utöver kompetenshöjande aktiviteter kommer vi att ha att ha sociala möten med fokus på att kunna lära känna nya människor från olika delarna av branschen.

Bli medlem i Stålnätverket

Bli medlem i Stålnätverket för att få information om kommande träffar för att inte missa någon träff. Medlemskap är kostnadsfritt.

Registrering av intresse för aktiviteter

Anmälan till aktiviteter görs löpande för aktuella aktiviteter.

För information och frågor: stalnatverket@sbi.se


Kommande

Stålforskning och seminarium om Kostnadseffektiv kontroll och provning

Del 1 på träffen med besök på Chalmers ställs in p.g.a. få anmälningar. Del två med Seminarium på Svenska Mässan blir därför ny starttid. Seminariet inleds kl 15:00. Välkomna!

På Chalmers ges en beskrivning av aktuella forskningsprojekt av Mohammad Al-Emrani och doktorander. Forskningen förklaras och visualiseras med provkroppar från tester. Ett besök i labbet ger möjlighet att se utrustning och pågående provning inom utmattning.

Därefter åker vi till Svenska mässan och deltar på Stålbyggnadsdagens onsdagsseminarium om Kostnadseffektiv kontroll och provning. Seminariet avslutas med en enkel middag som ger en bra möjlighet till mingel med både med stålnätverkets deltagare och övriga på onsdagsseminariet.

Anmälan nätverksträffen är kostnadsfri

Tidigare träffar i nätverket

Nätverksträff 2019 06 03

Nätverksträff i Stockholm med platsbesök på renoveringen av Sergelhuset. Föredrag om konjunkturutsikter och missar i stålbyggnadsprojekt. Samt middag på SBI.

Stålverksbesök 2019 06 04

Studiebesök på hos SSAB i Oxelösund där processen från masugn till valsad plåt kunde studeras.

Sergelhuset under renovering