Provning av korrugerade rostfria balkliv i projektet SUNLIGHT

Nyheter

Utvecklingsprojektet SUNLIGHT (Sustainable, maintanance-free and lighter beams for stronger Swedish infrastructure) avser att utveckla och verifiera ett helt nytt brokoncept med svetsade balkar med ett korrugerat liv i höghållfast rostfritt stål. Målet med projektet är att uppnå avsevärda besparingar i material- och produktionskostnader, minska vikt och livscykelkostnaden med minst 20 %. Konceptet har stor potential att i framtiden möjliggöra ännu mer kostnadseffektiva samverkansbroar.

Ny kurs Bjälklagsbalkar

Inbjudan

Kurs om bjälklagsbalkar av typ HSQ. Kursen går igenom hur konstruktören kan tänka kring utformningen av ett stomsystem och viktiga aspekter. Dimensionering av bjälklagsbalkar gås igenom med beräkningsexempel.

EPD-generator för stålbyggnadsbranschen

Nyheter

Vi på Stålbyggnadsinstitutet får allt oftare frågor från stålbyggare, stålentreprenörer och smeder som behöver hjälp med att besvara frågor om EPD- och miljödata. Ni kanske redan har fått sådana frågor?

Tidningen Stålbyggnad 4/2020 ute nu

Nyheter

Årets sista nummer av tidningen Stålbyggnad är nu utgiven. Nu när många arbetar hemifrån kan det passa bra att läsa den som pdf här.

Ny bok: Beräkningsexempel Stålbyggnad

Nyheter

I den nya boken har professor emeritus Torsten Höglund, KTH och Bo-Gert ”Lurvas” Lundgren, Stålbyggnadsteknik sammanställt 31 beräkningsexempel. Exemplen är mycket utförliga och ger vägledning på vanligt förekommande, och knepiga, frågeställningar om hur eurokoder och andra standarder ska tillämpas.

Stålnytta när tillfällig bro sparar tre varv runt jorden

Nyheter

Vid bygget av Norrbotniabanans första etapp mellan Umeå och Dåvamyran byggs en tillfällig bro för att minska transportsträckan för masshantering. Bron spar motsvarande 3 varv runt jorden i transportsträcka och stålbron kommer dessutom att kunna flytts vidare och återanvändas vid senare etapper.

Kurs online om Brandteknisk dimensionering

Inbjudan

Kursen presenterar de fundamentala aspekterna kring branddimensionering av stålkonstruktioner samt en gedigen genomgång av funktionaliteten av mjukvaran Elefir-EN.

Nominera till Stålbyggnadspriset 2021

Nyheter

Stålbyggnadspriset delas ut vart annat år till ett byggnadsverk där man på ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i konstruktionen.

Fördelar med stål som ett byggnadsmaterial ur ett hållbarhetsperspektiv

Nyheter

Examensarbetet ”Fördelar med stål som byggmaterial ur ett hållbarhetsperspektiv”
publicerades efter sommaren 2020. Det gjordes av Hanna Brynhildsen på uppdrag av Stålbyggnadsinstitutet som ett examensarbete vid Chalmers.

Kurs online om regelverket och EN 1090-2 & -4

Inbjudan

Kursen är uppdelad på två halvdagar, förmiddagarna 14-15 december klockan 09-12 och kursen kommer att genomföras online via Zoom

Markus Glaas, årets mottagare av Silverbalken

Nyheter

Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse för speciellt framträdande insatser för stålbyggandets utveckling. I år delades Silverbalken ut för 46:e året i rad och mottogs av Markus Glaas vid en prisceremoni på Slussbron inför Stålbyggnadsdagen 2020.

Nu kan du ta del av presentationerna från Stålbyggnadsdagen

Nyheter

Nu kan du läsa presentationerna från Stålbyggnadsdagen 2020.

EPD Generatorn One Click LCA tillgänglig via SBI

Nyheter

Vi hör allt oftare att kunder till våra medlemsföretag efterfrågar miljövarudeklarationer (EPD:er) på de produkter som levereras. Nu kan vi genom ett samarbete med One Click LCA erbjuda tillgång till en kostnadseffektiv EPD Generator.

Guldbron invigs den 25 oktober

Nyheter

På söndag den 25 oktober invigs Slussbron “Guldbron” mellan Södermalm och Gamla stan i Stockholm!
Invigningen strömmas digitalt så du kan enkelt följa den från valfri plats, med start kl. 11:00.

Programmet till Stålbyggnadsdagen 2020

Inbjudan

Här kan du ta del av det kompletta programmet för Stålbyggnadsdagen 2020 samt boka din plats. I år endast några knapptryckningar bort.

Certifiering av Stålbyggnadskonstruktörer

Inbjudan

Stålbyggnadsprojektering, SBP-N, är ett kurspaket om 3×2 kursdagar som ligger till grund för personcertifieringen CSK – Certifierad stålbyggnadskonstruktör.
Nästa kursomgång startar i september 2021.