Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

Programvaror - Hållbarhet

Här hittar du tips på olika programvaror.

AMECO

The purpose of AMECO software is to assess the life cycle of composite structures of buildings or bridges, evaluating the environmental footprint, in particular the associated energy consumption and greenhouse gas emissions.

It is based on the principles of Life Cycle Assessment, compliant with ISO 14040 & 44, and new EN 15804 with evaluation of impacts: Global Warming Potential (GWP), Primary Energy Consumption (PEC), Acidification & Eutrophication potential, Water consumption,…


LVS3 – Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures
Syftet med projektet LVS3 har varit att ta fram hjälpmedel för att använda standarden EN 15804, vilket resulterat i en uppdatering av programvaran AMECO (v3.01)