Programvaror

Här hittar du tips på olika programvaror.

A3C

Calculation of steel and composite columns (partially or totally encased with concrete) in cold and fire conditions. The software fully complies with EN version of Eurocode.

ABC

Calculation of steel, partially encased, composite, or integrated beams (SFB, IFB type A and B) in cold and fire conditions. The software fully complies with EN version of Eurocode and the current state-of-the-art regarding the calculation of integrated beams.

ACB+

ArcelorMittal castellated Beams with circular openings.

AcoBri

ArcelorMittal Composite Bridge – Pre-design software for composite road-, railway- and footbridges.

AMECO

The purpose of AMECO software is to assess the life cycle of composite structures of buildings or bridges, evaluating the environmental footprint, in particular the associated energy consumption and greenhouse gas emissions.

It is based on the principles of Life Cycle Assessment, compliant with ISO 14040 & 44, and new EN 15804 with evaluation of impacts: Global Warming Potential (GWP), Primary Energy Consumption (PEC), Acidification & Eutrophication potential, Water consumption,…


LVS3 – Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures
Syftet med projektet LVS3 har varit att ta fram hjälpmedel för att använda standarden EN 15804, vilket resulterat i en uppdatering av programvaran AMECO (v3.01)

ANGELINA

ArcelorMittal castellated beams with sinusoidal openings

The purpose of ANGELINA software is to facilitate the design of ANGELINA beams according to the principles of the Eurocodes

Buildings LCA

The aim of the Buildings LCA application is to perform simplified Life Cycle Analysis (LCA) at the product level and at the building level, according EN 15804:2012 and EN 15978:2011. Moreover, the analysis is performed taking into account the modular concept of EN15804:2012.
The application enables three different scopes for the LCA: (i) a cradle-to-gate analysis; (ii) a cradle-to-gate analysis plus end-of-life recycling and (iii) a cradle-to-grave analysis plus end-of-life recycling.

Ladda ner appen för Adroid

eller Apple

Constructalia

Matnyttiga hjälpmedel från ståltillverkaren ArcelorMittal för konstruktörer, stålbyggare, arkitekter med flera.

Constructsteel

Constructsteel, an initiative of the World Steel Association (worldsteel), is a steel construction market development programme whose goal is to increase the share of steel in construction by promoting its use with the steel industry’s stakeholders.

CUFSM

Räknar elastiska bucklingslaster för kallformade profiler med finite strip metoden.

DIMstud

DIMstudEC3 används för att dimensionera ytterväggsprofilerna RY, RYF och SKY enligt Eurocode. Programmet ger beräkningsresultat i brott- och bruksgräns.

EBPlate

Ett program som beräknar elastisk bucklingslast för plåtar med varierande spänningstillstånd. Plåten kan vara avstyvad eller oavstyvad och inverkan av flänsarna kan beaktas. För slutna avstyvningar beaktas vridstyvhet och tvärsnittsdeformation.

EC3 Steel Member Calculator

Appen innehåller balktabeller och kan också beräkna bärförmågan hos balkar och pelare utsatta för böjning i styva riktningen samt samtidigt verkande böjning och tryck.

Ladda ner appen för

Adroid eller
Apple

EC3-1-4 Stainless Steel

App för beräkning med rostfritt stål enligt eurokod 1993-1-4!
Appen är utvecklad i samarbetsprojektet PUREST, där SBI var en deltagarna.
Ladda ner appen för Adroid eller
Apple

ELEFIR-EN

ELEFIR-EN beräknar bärförmågan vid brand för bärverksdelar i stål enligt EN 1993-1-2 och EN 1991-1-2. calculates the fire resistance of simple steel elements made of I sections loaded around the strong axis according to ENV 1993-1-2. En demoversion (endast HEB 140) av programvaran kan laddas ner via länken nedan. En full version av av programvaran följer med boken Fire Design of Steel Structures som kan köpas via https://sbi.se/butik/produkt/fire-design-of-steel-structures Boken + programvaran kostar 650 SEK.
För att köra ELEFIR-EN kan det vara nödvändigt att installera programmet .NET Framework 2.0.

FEM-Design

Provversion av FEM-Design.
FEM-Design is an advanced modeling software for finite element analysis and design of load-bearing concrete, steel and timber structures according to Eurocode. The unique user-friendly working environment is based on the familiar CAD tools what makes the model creation and structure editing simple and intuitive. The quick and easy nature of FEM-Design makes it ideal for all types of construction tasks from single element design to global stability analysis of large structures and makes it the best practical tool for structural engineers.

Lindab Revit Tools

LindabRevitTools är en tilläggsapplikation till Autodesk Revit som avsevärt förenklar arbetet för dig som vill projektera stålregelväggar.

LindabADTTools

LindabADTTools är en tilläggsapplikation till AutoCAD Architecture 2014 som möjliggör en dramatiskt förkortad tid för 3D-projektering av lättbyggnadssystem i stål. Konstruktionen byggs enkelt upp med olika byggelement som sedan tillsammans utgör den färdiga stommen. Förutom ytterväggar och innerväggar så kan även bjälklag, 3 olika typer av takstolar och läktelement projekteras.

LTBeamN

Ett program som beräknar elastisk vippningslast för balkar. Det hanterar olika laster, stagning och elastisk vridningsförhindring. Den nya versionen ”N” indikerar att normalkraft nu beaktas i beräkningarna.

LUCA

“LUCA” is software accompanying a design guide for industrial halls in fire conditions. This tool calculates displacements and additional horizontal forces that appear in industrial halls during fire enabling the engineers to consider their effect in the design in order to avoid collapse or risk of human life.

MACS+

This software designs composite floor slabs at elevated temperatures by taking into account the enhancing effects of the membrane action in slab. MACS+ also checks perimeter beams and provides a critical temperature for each of them.

Multiframe

Multiframe´s 3D-verktyg ger dig ett kraftfullt och flexibelt sätt att skapa, analysera och granska resultaten av för dina konstruktioner. Det finns en rad inbyggda olika metoder för att automatiskt konstruera geometri, upptäcka begränsningar, välja material och lastförhållande. Allt detta gör att du kan fokusera på det aktuella problemet, inte på programmet du använder.

OZone

Ett program för simulering av gas- och ståltemperatur i en brandcell.

Paroc

Olika beräkningsprogram från PAROC för akustik, byggisolering eller teknisk isolering.

PileWallCalc

With the PileWallCalc software, the user can calculate bending stiffness and design value of resistance for bending capacity of retaining wall. The software is only applicable for retaining walls with pile pipes produced by SSAB. Optional sheet piles include all ArcelorMittal, Hoesch, ThyssenGroup and Vitkovice sections The program is used interactively to design a pile wall having a desired bending capacity.

Plannja Combideck

Programmet anger armering i bjälklagsfält och innerstöd med avseende på angivna laster. Annan erforderlig armering för sprickbildning, inspänning, kantarmering eller för totalstabilisering redovisas ej. Programmet är flexibelt och klarar alla normalt förekommande laster liksom varierande spännvidder.

Plannja Strong

Plannja Strong är ett program för dimensionering av Plannjas plåtprofiler för tak och vägg enligt gällande Eurokoder. Programmet är flexibelt och klarar alla normalt förekommande laster liksom varierande spännvidder och olika skarvtyper.

Potfire

Ett program för verifiering av betongfyllda rör vid brand enligt EN 1994-1-2, bilaga H.

RrPileCalc

With the RrPileCalc software, the user can calculate design value of resistance for axially loaded single steel pile. The software is only applicable for piles produced by Rautaruukki Oyj. The program is used inter actively to design a pile having a desired load bearing capacity. Piles are supposed to be mainly end-bearing piles but structural resistance of the friction/cohesion steel pipe piles also can be examined.

SBI Steel Connections

SBI Steel Connections är SBI:s beräkningsprogram för dimensionering av
knutpunkter i stål. Programmet utvecklades parallellt med
eurokodanpassningen av handboksserien Detaljhandboken och bygger på de beräkningsanvisningar som ges i handböckerna.

I den senaste versionen är det möjligt att själv välja vilka NDP:s man vill att programmet ska räkna med. Det går också att välja ett engelskspråkigt interface. Dessa två stora förändringar gör det möjligt att använda SBI Steel Connections i hela Europa. För att underlätta för användare i Norge och Danmark går det att direkt välja NDP:s för dessa två länder.

Försäljning och distribution sköts av StruSoft, kontakta Mikael van de Leur 070-556 84 84 mikael.vandeleur@strusoft.com

SEMI-COMP+

Programvara för dimensionering av bärverksdelar (balkar/pelare) enligt Eurokod och enligt den nyutvecklade metoden för semikompakta tvärsnitt.

Stainless Steel in Construction

Ett dimensioneringshjälpmedel för balkar och pelare i rostfritt stål baserat på den fjärde utgåvan av Dimensionering av konstruktioner i rostfritt stål, SBI Publikation 196.

Statcon

Statcon är ett dimensioneringsprogram med en lång historia och många nöjda användare. Programmet riktar sig till alla som har behov av att snabbt och säkert kunna dimensionera och kontrollera balkar, pelare och träförband enligt Eurokod. Det ger dig bra kontroll och bra överblick över dina konstruktioner snabbt.

STROBE

Stronger Steels in the Built Environment

The software performs the design of bare steel beam-column elements and offers an optimization tool. The design tool covers standard hot-rolled profiles and fabricated steel sections with normal and high strength steels up to S690. For fabricated sections, different steel grades may be specified for flanges and web plates (hybrid profiles). The optimization can be carried out for hot rolled sections (UK and Euro-standard profiles) and welded sections based on user inputs. The tool covers the design of class 1, 2, 3 and 4 cross sections. Core Eurocode, UK, German and Portuguese national annexes to Eurocode 3 are available.

The software has been engineered and developed by SCI – The Steel Construction Institute and HOCHTIEF Engineering for the Research Programme of the Research Fund for Coal and Steel ”STROBE”.

Structural Designer

LindabStructuralDesigner är ett Eurokodbaserat dimensioneringsprogram för beräkning av lättbalk (C och Z), tak- och väggplåt samt läkt. Samtliga Lindabs profiler i dessa produktgrupper ingår i programvaran. Programmet ger beräkningsresultat i brott- och bruksgräns och innehåller även en optimeringsfunktion samt en möjlighet att lägga in snöfickor i längs- och tvärsled.

Tekla BIMsight

Tekla BIMsight kan användas för att kombinera och arbeta med flera modeller med byggnadsinformation i 3D.

WALLanalyzer

Programmet beräknar U-värdet för ytterväggar bestående av Lindabs slitsade ytterväggsprofiler kombinerat med valfria material på ömse sidor. Beräkningen bygger på finita element metoden och är kalibrerad mot praktiska mätningar och teoretiska modeller framtagna i samarbete med Lunds Tekniska Högskola. Programmet kan även analysera fukthalten i konstruktionen under givna förutsättningar.