Miljövarudeklarationer


EPD:er, miljövarudeklarationer av Typ III publiceras hos EPD-operatörer. Här finns länkar till flera operatörers databaser.

SBI erbjuder tillsammans med One Click LCA en EPD-generator för stålbyggnadsprodukter. Här finns mer information om hur det generatorn kan användas för att skapa EPD:er för de egna produkterna.