Projektering med högprofilerad takplåt

Kursen fokuserar på användning av högprofilerade takplåtar i hallbyggnader. Frågor som skivverkan och branddimensionering är centrala i kursen.
2024-03-06 10:00 - 15:30 | Sista anmälningsdag: 2024-03-05 12:00
Online över Teams

På kursen går vi igenom beräkningsmodeller som används för dimensionering av takskivan. Vi går också igenom vilka laster som påverkar dimensioneringen och hur större hål i takskivan kan hanteras. Vidare hanteras takskivor som har en annorlunda geometriskform än rent rektangulära.

Kursen inleds med en genomgång av brandregelverket för stålhallar samt beräkningsförutsättningarna för dimensionering i brandlastfallet. Störst vikt läggs vid brandteknisk klass R15.

Föreläsare
Förmiddagen: Joakim Sandström, LTU
Eftermiddagen: Erik Andersson, Lindab

Program
09:50 inloggning
10:00 Välkomna och introduktion
10:05 Brandteknisk dimensionering
11:05 Brandavskiljande väggar och konstruktioner
11:45 Lunchpaus
12:30 Allmänt om projektering med högprofilerad takplåtar
12:45 allmänt om skivverkan i tak
13:00 Beräkningsmodeller för rektangulära takskivor med vind mot långsidan
13:15 Laster på takskivan
13:30 Paus
14:00 Sidostagning av takbalkar
14:20 Beräkningsmodeller för rektangulära takskivor med vind mot kortsidan
14:45 Icke rektangulära takskivor
15:10 Hantering av olyckslaster
15:30 Slut

Pris
4 750 kr för medlemmar i SBI, 5 750 kr för övriga, är ex. moms.
Mängdrabatt: ni erhåller 10 % rabatt då minst tre deltagare från samma företag anmäler sig samtidigt och kan faktureras på samma faktura.

Tid
Kl. 09:50 – 15:30 onsdag den 6 mars.

Övrigt
Kursen genomförs online via Teams. Strax innan kursstarten skickas kurslänk och kursmaterial till deltagarnas e-post.
Kursen är ett samarrangemang mellan SBI och Norsk Stålförbund. Kursspråket är svenska men det kommer finnas deltagare med från Norge.