Ökad konkurrenskraft och lönsamhet genom verifierad miljönytta

Inbjudan

Svenska tillverkningsföretag ligger ofta i framkant när det gäller resurseffektivitet och ekologisk hållbarhet. Ofta beroende på effektiv och miljömedveten produktion. Bristande kravställning gynnar dock sällan svenska produkter. Hur ändra man det?

Svenska tillverkningsföretag ligger ofta i framkant när det gäller resurseffektivitet och ekologisk hållbarhet. Ofta beroende på effektiv och miljömedveten produktion.

Bristande kravställning gynnar dock sällan svenska produkter. Kunderna fokuserar ofta på lägsta pris per enhet istället för mervärden som lång livslängd, minskad miljöbelastning och ökad effektivitet, vilket resulterar i sämre avkastning på företagens utvecklingsarbete.

Ett sätt att åskådliggöra livstidskostnad, miljönytta och indirekta värdet är livscykelbedömningar och produktdeklarationer. Med transparent miljöinformation kan tillverkare påverka kunden i rätt riktning. Välkommen till en workshop under en förmiddag inom ramen för SMART INDUSTRI. Läs mer om program och innehåll. Workshop hålls i Borlänge och Karlstad.

Program och Anmälan

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är bild-3-1024x45.png