Ökad konkurrenskraft och lönsamhet genom verifierad miljönytta

2019-11-12 - 1970-01-01 00:00 | Sista anmälningsdag: 2019-10-31 00:00

hur marknadsförs resurseffektiva och miljövänliga produkter?
-hur möts kundernas smygande krav på livscykelanalyser och produktdeklarationer?


– Innovation Park, Sommargatan 101, Karlstad, den 10/12 2019 kl. 9.00–12.30
Vi avslutar med gemensam lunch 12:30 för dem som har tid att stanna!

Svenska tillverkningsföretag ligger ofta i framkant när det gäller resurseffektivitet och ekologisk hållbarhet. Ofta beroende på effektiv och miljömedveten produktion. Något som bland annat har uppnåtts av strikta miljökrav och höga ambitioner.


Kraven på miljö och hållbarhet ökar i omvärlden, men utvecklingen går inte tillräckligt snabbt. Bristande kravställning gynnar sällan svenska produkter. Kunderna fokuserar ofta på lägsta pris per enhet istället för mervärden som lång livslängd, minskad miljö-belastning och ökad effektivitet, vilket resulterar i sämre avkastning på företagens utvecklingsarbete och miljöinvesteringar. I väntan på ökande kravställning kan svenska företag informera kunderna om miljönytta och andra mervärden, för att därigenom påverka kunden i rätt riktning och skapa förutsättningar för ökad betalningsvilja. Det kan nu också konstateras att vissa branscher börjar ställa allt högre krav.


Ett sätt att åskådliggöra livstidskostnad, miljönytta och indirekta värdet är livscykelbedömningar och produktdeklarationer. Genom att presentera transparant produktdata skapar leverantören bättre beslutsunderlag för kunden. Livscykelperspektiv kommer vara en förutsättning för hållbart samhälle, där företag som satsar på resurseffektivitet och miljö kommer att vara vinnare. Här har svenska företag en möjlighet att vara föregångare.
Denna workshop delger hur företag kan nyttja sitt försprång inom resurseffektivitet och miljö, för att genom kommunikation och transparens påverka och förändra kundens kravställning. Här ges exempel och vägledning hur man kan miljödeklarera sina produkter ur ett livscykelperspektiv, en så kallad Environmental Product Declaration (EPD®). Tillfället ska också identifiera behov, eventuella kunskapsluckor och möjliga stödinsatser för att företagen ska kunna miljödeklarera sina produkter på ett kostnadseffektivt sätt.

Välkommen!
För anmälan och frågor kontakta Nicklas Tarantino, Triple Steelix 070-200 75 78, nicklas.tarantino@triplesteelix.se

OBS! Ange vilket tillfälle som passar bäst, om lunchdeltagande och eventuella allergier/specialkost. Workshopen är kostnadsfri. Begränsat antal platser.

Program
Kaffe och smörgås
Introduktion – Nicklas Tarantino, Triple Steelix
Sälja produkter med ett livscykelperspektiv – Karin Östman, Jernkontoret och industrins experter
Grunderna i livscykelanalys (LCA) – Sebastian Welling, IVL
Kommunikation av miljöprestanda med hjälp av miljövarudeklarationer (EPD) – Sebastian Welling, IVL
Workshop: Framgångsrik miljökommunikation
Behovsanalys, LCA övning och nästa steg
Stålbyggnadsinstitutets EPD-guide
Lunch