Ny omfattande kurs om takkonstruktioner

Inbjudan

En ny kurs går i månadsskiftet november/december och behandlar flera viktiga aspekter vid projektering och dimensionering av takkonstruktioner. Kursen fokuserar på takkonstruktioner för hallbyggnader och det är 6 föreläsare som fokuserar på sina expertområden relaterade till takkonstruktioner.

Kursen är upplagd under två dagar mellan 09:30 – 16:30. Kursen arrangeras hos SBI på Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm och går också att följa online.

30 nov

Fackverk av vinkelprofiler
Andreas Elofsson
En inblick i dimensionering, tillverkning och montering av takfackverk. Hur man optimerar dessa till lägsta kostnad. Erfarenheter från en av Sveriges ledande tillverkare.

Skivverkan i takplåt
Erik Andersson
Avsnittet går vi igenom beräkningsmodeller som används för att dimensionera takskivor av högprofilerad takplåt. Vi går även igenom vilka laster som påverkar dimensioneringen och vilka åtgärder som behövs när man tar upp större hål i taket. Vi tittar även på takskivor som i formen avviker från de enkla rektangulära och vad man som projektör ska tänka på i sådana fall.

1 dec

Brandteknisk dimensionering
Joakim Sandström
I föredraget gås de förenklade reglerna för stålhallar och brand igenom, både med avseende på kravsättande men också med fokus på undantag. På slutet nämns också de fallgropar och möjligheter som finns med analytisk dimensionering.

Fackverk av rörprofiler
Dan Pada  & Andreas Sjöström
Vi går igenom fackverk tillverkade av rörprofiler, allt från tillverkning av rörprofiler till installation av färdigt fackverk. Vi tittar på de olika delmomenten speciellt med fokus på att skapa ett effektivt och miljövänligt takfackverk.

Detaljer som för horisontallast till grunden
Wylliam Husson 
Sista delmomentet tar upp exempel på detaljer för överföring av horisontallast till grunden. Hur överförs krafter från kantbalk till diagonaler? Hur dimensioneras infästningar i diagonaler? Hur tas upp tvärkrafter i pelarfötter?

Mer information om kursen

Anmälan