Dimensionering av takkonstruktioner för hallbyggnader

2021-11-30 - 1970-01-01 00:00 | Sista anmälningsdag: 2022-01-31 00:00

Kursen Kursen Dimensionering av takkonstruktioner för hallbyggnader finns tillgänglig som inspelad kurs och kan ses fram till och med den 31 januari. Kursen hölls under två dagar och behandlar de bärande delarna av en typisk takkonstruktion för en hallbyggnad. Olika typer av fackverk, takplåt med skivverkan och nedföringen av horisontalkrafter till grunden.

Fackverk av vinkelprofiler
0-2:40 h: Andreas Elofsson, Ranaverken
En inblick i dimensionering, tillverkning och montering av takfackverk. Hur man optimerar dessa till lägsta kostnad. Erfarenheter från en av Sveriges ledande tillverkare.

Skivverkan i takplåt
2:40-5:03 h: Erik Andersson, Lindab
Avsnittet går vi igenom beräkningsmodeller som används för att dimensionera takskivor av högprofilerad takplåt. Vi går även igenom vilka laster som påverkar dimensioneringen och vilka åtgärder som behövs när man tar upp större hål i taket. Vi tittar även på takskivor som i formen avviker från de enkla rektangulära och vad man som projektör ska tänka på i sådana fall.

Brandteknisk dimensionering
5:03-6:36 h: Joakim Sandström, Brandskyddslaget
I föredraget gås de förenklade reglerna för stålhallar och brand igenom, både med avseende på kravsättande men också med fokus på undantag. På slutet nämns också de fallgropar och möjligheter som finns med analytisk dimensionering.

Fackverk av rörprofiler
6:36- 8:25 h: Dan Pada & Andreas Sjöström, SSAB & Nordec
Vi går igenom fackverk tillverkade av rörprofiler, allt från tillverkning av rörprofiler till installation av färdigt fackverk. Vi tittar på de olika delmomenten speciellt med fokus på att skapa ett effektivt och miljövänligt takfackverk.

Detaljer som för horisontallast till grunden
8:25- 10:06 h: Wylliam Husson, ProDevelopment
Sista delmomentet tar upp exempel på detaljer för överföring av horisontallast till grunden. Hur överförs krafter från kantbalk till diagonaler? Hur dimensioneras infästningar i diagonaler? Hur tas upp tvärkrafter i pelarfötter?

Kostnad:
Medlem i SBI 7 400 kr, övriga 10 400 kr + moms

Plats:
Vid anmälan får man ett biljettnummer som används för att se den inspelade kursen. Kursen kan sedan ses obegränsat fram till den 31 jannuari via sbi.se.