Dimensionering av takkonstruktioner för hallbyggnader


2021-11-30 | Sista anmälningsdag: 2021-11-29

Kursen pågår under två dagar och behandlar de bärande delarna av en typisk takkonstruktion för en hallbyggnad. Olika typer av fackverk, takplåt med skivverkan och nedföringen av horisontalkrafter till grunden.
Kursen arrangeras både fysiskt och digitalt. 

30 nov 9:30 -16:30

Fackverk av vinkelprofiler
Andreas Elofsson
En inblick i dimensionering, tillverkning och montering av takfackverk. Hur man optimerar dessa till lägsta kostnad. Erfarenheter från en av Sveriges ledande tillverkare.

Skivverkan i takplåt
Erik Andersson
Avsnittet går vi igenom beräkningsmodeller som används för att dimensionera takskivor av högprofilerad takplåt. Vi går även igenom vilka laster som påverkar dimensioneringen och vilka åtgärder som behövs när man tar upp större hål i taket. Vi tittar även på takskivor som i formen avviker från de enkla rektangulära och vad man som projektör ska tänka på i sådana fall.

1 dec 9:30 -16:30

Brandteknisk dimensionering
Joakim Sandström
I föredraget gås de förenklade reglerna för stålhallar och brand igenom, både med avseende på kravsättande men också med fokus på undantag. På slutet nämns också de fallgropar och möjligheter som finns med analytisk dimensionering.

Fackverk av rörprofiler
Dan Pada  & Andreas Sjöström
Vi går igenom fackverk tillverkade av rörprofiler, allt från tillverkning av rörprofiler till installation av färdigt fackverk. Vi tittar på de olika delmomenten speciellt med fokus på att skapa ett effektivt och miljövänligt takfackverk.

Detaljer som för horisontallast till grunden
Wylliam Husson 
Sista delmomentet tar upp exempel på detaljer för överföring av horisontallast till grunden. Hur överförs krafter från kantbalk till diagonaler? Hur dimensioneras infästningar i diagonaler? Hur tas upp tvärkrafter i pelarfötter?

Kostnad:
Fysiskt: medlem i SBI 7 900 kr, övriga 10 900 kr + moms
Digitalt: medlem i SBI 7 400 kr, övriga 10 400 kr + moms

Plats:
Kursen kommer att genomföras på plats hos SBI på Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm samt online.

Boende:
För kursdeltagare som behöver övernattning nära kurslokalen finns gott om hotell att välja bland. Prisvärt är t.ex. Drottning Victorias Örlogshem.