Lär dig mer om förband och knutpunkter – online

Inbjudan

Här finns det möjlighet att via Microsoft Teams lära mer om dimensionering av förband och knutpunkter under två halvdagar den 16:e och 17:e november.

Utformning och dimensionering av förband och knutpunkter är svåra att bemästra, dessutom har de stor inverkan på stommens totalkostnad. Genom den här kusen, som ges online via Teams, har du möjlighet att få många användbara tips och djupare kunskap i ämnet.

Vi tar bland annat upp följande ämnen:
• Översikt av standarden SS-EN 1993-1-8
• Klassificering av knutpunkter
• Skruvförband
• Svetsförband
• Ändplåtsförband
• Dimensionering av skruv- och svetsförband
• Dimensionering av ändplåtsförband
• Krav och förutsättningar på förband enligt SS-EN 1090-2
• Dimensionering av olika detaljtyper
• Beräkningsexempel
• SBI:s Detaljhandbok – Innehåll och omfattning
• Introduktion till beräkningsprogrammet SBI Steel Connections
• Stöd för dimensionering av detaljer

Tid
Kl. 09:00-12:00 onsdag och torsdag den 16:e och 17:e november.

Mer information och anmälan här!