Dimensionering av förband och knutpunkter – Online 2022

Utformning och dimensionering av förband och knutpunkter är svåra att bemästra, dessutom har de stor inverkan på stommens totalkostnad. Här finns det möjlighet att via Microsoft Teams lära mer i ämnet under två halvdagar den 16:e och 17:e november.
2022-11-16 - 2022-11-17 09:00 - 12:00 | Sista anmälningsdag: 2022-11-15 16:00
Online via Microsoft Teams

Vi tar bland annat upp följande ämnen:
• Översikt av standarden SS-EN 1993-1-8
• Klassificering av knutpunkter
• Skruvförband
• Svetsförband
• Ändplåtsförband
• Dimensionering av skruv- och svetsförband
• Dimensionering av ändplåtsförband
• Krav och förutsättningar på förband enligt SS-EN 1090-2
• Dimensionering av olika detaljtyper
• Beräkningsexempel
• SBI:s Detaljhandbok – Innehåll och omfattning
• Introduktion till beräkningsprogrammet SBI Steel Connections
• Stöd för dimensionering av detaljer

Kursledare
Wylliam Husson, ProDevelopment (huvudförfattare till SBI:s Detaljhandbok)

Kostnad
Medlem i SBI: 4 000 kr (ex moms)
Övriga: 5 000 kr (ex moms)

Online
Kursen kommer att genomföras via Microsoft Teams. Länk till kursen skickas strax innan kursstart.

Tid
Kl. 09:00-12:00 onsdag och torsdag den 16:e och 17:e november.