Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

Seminarium om brand


2019-10-15 | Sista anmälningsdag: 2019-10-10

Brandteknisk dimensionering av bärande konstruktioner på van der Nootska palatset i Stockholm. Utbildningen arrangeras av Eurokodutbildningar och Brandskyddslaget.

Till anmälan