Seminarium med årsmöte 2020

2020-04-22 - 1970-01-01 00:00 | Sista anmälningsdag: 2020-04-21 00:00

Välkommen till seminarium och årsmötet den 22:a april där SBI kommer redovisa 2019 års verksamhet. Mötet är öppet för SBI:s medlemmar tillika intressenter i Stiftelsen för Svensk Stålbyggnadsforskning.

Välkommen på ett seminarium som tar upp aktuella frågeställningar för alla aktörer i byggbranschen. Direkt efter seminariet kommer årsmötet att hållas där SBI kommer redovisa 2019 års verksamhet. Mötet kommer att äga rum i Jernkontorets lokaler på Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm. Mötet är öppet för SBI:s medlemmar tillika intressenter i Stiftelsen för Svensk Stålbyggnadsforskning.

Program för eftermiddagen

 • Seminarium kl. 14:00-15:00
 • Fika kl. 15:00-15:30
 • Årsmöte kl. 15:30-17:00 (senast)

Program – Seminarium

 • Klimatdeklaration för byggnader
  Tove Malmqvist, Docent och forskningsledare vid KTH, har på uppdrag av Boverket arbetat med förslaget om obligatoriska klimatdeklarationer för byggnader. Här kan du träffa Tove som kan berätta om bakgrunden till förslaget.
 • Nyheter inom miljöstandardiseringen
  Rutger Gyllenram, Kobolde & Partner, har i mer än 10 år arbetat med standardiseringen och är mångårig ordförande i SIS tekniska kommitté Hållbarhet hos byggnadsverk. Rutger kommer berätta om vad som händer och sker inom miljöstandardiseringen och hur det kan komma att påverka våra medlemsföretag i framtiden.
 • Samverkansbroar i rostfritt stål – Nya koncept och möjligheter
  Mohammad Al-Emrani är docent på avdelningen för konstruktionsteknik på Chalmers. Mohammad är involverad i flera intressanta forskningsprojekt bland annat projektet SUNLIGHT som syftar till att utveckla och verifiera ett nytt brokoncept med lättare stålbalkar av rostfritt stål.