Seminarium för huskonstruktörer


2020-11-03 | Sista anmälningsdag: 2020-10-27
Efter önskemål från er konstruktörer ordnar vi den 3 november ett nytt seminarium för huskonstruktörer.

• Branddimensionering av samverkanskonstruktioner
• Analys av betongkonstruktioner med fackverksmodeller
• Enkelsidig belastning av HSQ-balk
• Några synpunkter från Boverkets EKS-grupp
Anmälan och kursprogram: http://eurokodutbildningar.se/
Tid: 3 november
Plats: Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm