Seminarium för huskonstruktörer – 9 juni


2021-06-09 | Sista anmälningsdag: 2021-06-07
Vidareutbildning för konstruktörer via Teams.

Efter ett mycket uppskattat seminarium via Teams i mars, har vi samlat in önskemål om föreläsare och ämnen för ett nytt seminarium 9 juni.

• Sidoinstabilitet av underspända limträbalkar i plana takstolar
• Fackverksmodeller för betongkonstruktioner, med räkneexempel
• Utformning och dimensionering av miljöoptimerade prefabstommar
• Svikt och vibrationer i bjälklag
• Kolfiberförstärkning av betongkonstruktioner – teori, försök och räkneexempel

Till anmälan