Seminarium för huskonstruktörer


2021-03-24 | Sista anmälningsdag: 2021-03-22

Kurslärare: Jörgen Thor, Brandskyddslaget, Bo Westerberg, Bert Norlin, KTH, Mikael Hallgren, Tyréns och KTH och Tomas Carlsson, Boverket

Till anmälan