Seminarium för huskonstruktörer

2021-03-24 - 1970-01-01 00:00 | Sista anmälningsdag: 2021-03-22 00:00

Kurslärare: Jörgen Thor, Brandskyddslaget, Bo Westerberg, Bert Norlin, KTH, Mikael Hallgren, Tyréns och KTH och Tomas Carlsson, Boverket