Seminarium för huskonstruktörer – 10 mars

Eurokodutbildningar arrangerar den 10 mars ett seminarium för huskonstruktörer med flera intressanta ämnen.
2022-03-10 08:45 - 16:45 | Sista anmälningsdag: 2022-03-07 00:00
Westmanska Palatset, Stockholm

Hybridstommar i stål, trä och betong – Möjlighet och exempel
Jan Stenmark, Prefabsystem

Stabilisering av pålade byggnader – Sneda/raka pålar, jordtryck mot vägg
Gary Axelsson, ELU

Armering av pålfundament – Fackverksmetod och detaljutformning enligt EK2
Mikael Hallgren, Tyréns/KTH

Utförande stålkonstruktioner – Vad ska stå på ritning och i kontrollplan?
Bo-Gert Lundgren, Stålbyggnadsteknik

Branddimensionering av betongkonstruktioner
Jörgen Thor, Brandskyddslaget