Korrugerade balkar i rostfritt stål – lunchseminarium

2022-06-02 12:00 - 13:00 | Sista anmälningsdag: 2022-06-02 10:00
Online via Microsoft Teams

Forskningsprojektet SUNLIGHT har tagit fram ett designkoncept för att ersätta avstyvade brobalkar i kolstål med korrugerade brobalkar i rostfritt stål. Resultatet är en besparing av cirka 15 % – 30 % i materialvikt. Förslag till uppdaterade dimensioneringsregler för livskjuvbuckling har också fastställts. Läs mer om forskningsprojektet i en artikel från Stålbyggnad här.

Under lunchseminariet kommer flera delar av projektet att presenteras samt en del om val av rostfri stålsort.

Innehåll

  • Val av rätt stålsort
  • Produktionsteknik
  • Skjuvbucklingsberäkning
  • LCC och LCA för korrugerade rostfria brobalkar

Seminariet är kostnadsfritt.

Projektet har genomförts med stöd av Vinnova.

Möteslänk till seminariet kommer att skickas strax innan seminariets början.