Internationell svetskonstruktör på standardnivå, IWSD-S

Denna unika utbildning uppfyller kraven från International Institute of Welding, IIW, vilket garanterar omfattande kunskap och hög utbildningskvalitet. Efter genomförd utbildning och godkänd examinering utfärdar Svetskommissionen diplomet ”International Welded Structures Designer, IWSD”.
2023-09-18 - 2023-12-20 09:00 - 16:00 | Sista anmälningsdag: 2023-09-11 09:00

Kursstart 18 september 2023

Målgrupper: Konstruktörer, svetsingenjörer, svetsansvariga, IWS, IWT och IWE.

Träffar: Totalt 4 träffar á 3 dagar – mån-ons kl 09.00-16.00 varje dag:
18–20 sep, 16–18 okt, 20–22 nov och 18–20 dec 2023.
Plats: Weld on Sweden, Framtidsvägen 14, Växjö och online för distansdeltagare.
Lärare: Prof. Nils Stenbacka, Prof. Zuheir Barsoum, Tekn. Lic. Bertil Jonsson, MSc/IWE Ali Bahrami

Rabatt: anställda på SBI:s medlemsföretag erhåller 5 % rabatt på kursavgiften.

Svetsning är den vanligaste och viktigaste hopfogningsmetoden för maskintekniska produkter och stålkonstruktioner. Kunskap om konstruktion och dimensionering är därför en nödvändighet för alla som arbetar med framtagning av svetsade produkter.

Höga krav på produktkvalitet och snabbhet i produktframtagning blir en allt viktigare konkurrensfaktor. För konstruktörer gäller t.ex. att snabb kunna utföra överslagsberäkningar och till kunden förmedla kunskap om hur svetsade konstruktioner beter sig under olika belastningar.

Inom svetsbranschen ökar behovet av gedigen och styrkt kompetens ständigt och krav på internationellt välkänt kunskapsbevis blir allt vanligare.

Denna unika utbildning uppfyller kraven från International Institute of Welding, IIW, vilket garanterar omfattande kunskap och utbildningskvalitet. Efter genomförd utbildning och godkänd examinering utfärdar Svetskommissionen diplomet ”International Welded Structures Designer, IWSD”.

IWSD-kompetens öppnar nya och oanade karriärvägar till ett stort antal befattningar och skapar tillväxt och konkurrenskraft inom branschen.

Utbildningen internationell svetskonstruktör på standardnivå, IWSD-S, består av fyra moduler enligt nedan och genomförs under totalt 4 träffar á 3 dagar.

• Modul 1: Svetsteknik
• Modul 2: Hållfasthetslära
• Modul 3: Konstruktion av svetsade produkter
• Modul 7: Tillverkning, kostnader, kvalitet och inspektion

Du hittar mer info om IWSD-kursen och kan anmäla dig genom att klicka på ”Till anmälan”.