Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

Husdag – 22 oktober 2019


2019-10-22 | Sista anmälningsdag: 2019-10-18

Vårt mycket populära husseminarium, där vi bland annat föreläser kring aktuella områden som efterfrågas av kursdeltagare. Endagsseminarium.
Innehållet i gällande program kommer att presenteras här så snart programmet har fastställts.

Klicka här för mer information och anmälan!

Till anmälan