Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

Husdag – 22 oktober 2019


2019-10-22 | Sista anmälningsdag: 2019-10-18
Vårt mycket populära husseminarium, där vi bland annat föreläser kring aktuella områden som efterfrågas av kursdeltagare. Endagsseminarium.

Se program nedan:

09.00-09.30 Kaffe och nygräddat bröd
09.30-09.45 Inledning Peter Collin, LTU/Ramböll
09.45-11.00 Samverkanskonstruktioner i trä, Roberto Crocetti, KTH
11.00-11.15 Bensträckare
11.15-12.30 Vibrationer och svikt i bjälklag, Costin Pacoste/ELU/KTH
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.45 Snö: laster, snöfickor, haverier, beräkningsexempel, Oskar Larsson, LTH
14.45-15.15 Kaffe
15.15-16.00 Vanliga frågor om Eurokod 2, Bo Westerberg
16.00-16.45 Beräkning av sprickbredder i betong, Mikael Hallgren, Tyréns/KTH
16.45 Avslutning, önskemål om kommande ämnen, Peter Collin PC

Till anmälan