Husdag – 22 oktober 2019

Vårt mycket populära husseminarium, där vi bland annat föreläser kring aktuella områden som efterfrågas av kursdeltagare. Endagsseminarium.
2019-10-22 - 1970-01-01 00:00 | Sista anmälningsdag: 2019-10-14 00:00

Se program nedan:

09.00-09.30 Kaffe och nygräddat bröd
09.30-09.45 Inledning Peter Collin, LTU/Ramböll
09.45-11.00 Samverkanskonstruktioner i trä, Roberto Crocetti, KTH
11.00-11.15 Bensträckare
11.15-12.30 Vibrationer och svikt i bjälklag, Costin Pacoste/ELU/KTH
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.45 Snö: laster, snöfickor, haverier, beräkningsexempel, Oskar Larsson, LTH
14.45-15.15 Kaffe
15.15-16.00 Vanliga frågor om Eurokod 2, Bo Westerberg
16.00-16.45 Beräkning av sprickbredder i betong, Mikael Hallgren, Tyréns/KTH
16.45 Avslutning, önskemål om kommande ämnen, Peter Collin PC