Hattbalkar

I utbildningen går vi igenom hur konstruktören kan tänka kring utformningen av ett stomsystem med denna typ av balkar, viktiga aspekter i brandlastfall. Vidare hanteras dimensioneringen av hattbalkar med beräkningsexempel.
2023-11-28 - 2023-11-29 08:30 - 12:00 | Sista anmälningsdag: 2023-11-28 08:00
Microsoft Teams

Kursen är uppdelad på två förmiddagar 28-29 november och genomförs via Microsoft Teams.
I utbildningen går vi igenom hur konstruktören kan tänka kring utformningen av ett stomsystem med denna typ av balkar, viktiga aspekter i brandlastfall. Vidare hanteras dimensioneringen av hattbalkar med beräkningsexempel.

28 november kl. 08:30 – 10:30: Introduktion och stomsystemsutformning
Thomas Axelsson, BTA-project

 • Kort historik
 • Integrerade bjälklagsbalkar – typer/varianter
 • Att tänka på vid dimensionering – Spännvidder/Ekonomi
 • Deformationer
 • Detaljer balkar
 • Detaljer anslutningar
 • Montering

28 november kl. 10:30 – 12:00: Bärförmåga i brandlastfallet
Jörgen Thor, Brandskyddslaget

 • Allmänt om brandpåverkan på konstruktioner
 • Krav på brandteknisk klass på bjälklagsbalkar i flervåningsbyggnader
 • Laster vid lastfallet brand samt bärförmåga vid förhöjda temperaturer
 • Beräkning av uppkomna ståltemperaturer vid brand baserat på en konstruktions sektionsfaktor F/A
 • Speciella temperaturförutsättningar för HSQ balkar
 • Hattbalkar av samverkanstyp

29 november kl. 09:00 – 12:00: Dimensionering av hattbalkar
Ove Lagerqvist, ProDevelopment

 • Dimensionering av hattbalkar enligt Eurokod och EKS
 • Genomgång av valda beräkningsexempel i SBI publikation 200

Kursledare

Thomas Axelsson: Civilingenjör med över 30 års erfarenhet från bland annat Skanska och Benders Byggsystem. 

Jörgen Thor: Teknisk doktor och expert på brandskyddsfrågor. Grundare av Brandskyddslaget.

Ove Lagerqvist: Professor i Stålbyggnad, ProDevelopment.

Plats: Microsoft Teams
Kostnad: Medlemmar i SBI 4 900 kr, ej medlemmar 5 900 kr (exklusive moms)


Anmälningsformulär

Kontaktperson

Faktureringsadress


Jag anmäler följande personer (för- och efternamn): **


* Obligatoriska fält.
** Minst en deltagare måste anges! Glöm ej dig själv om du ska deltaga.