Hattbalkar – Online

2022-05-04 - 2022-05-05 08:30 - 12:00 | Sista anmälningsdag: 2022-05-03 00:00
Online via Microsoft Teams

Kurs om bjälklagsbalkar av typ HSQ. Kursen går igenom hur konstruktören kan tänka kring utformningen av ett stomsystem med denna typ av balkar samt viktiga aspekter och brandlastfall gås igenom. Under dag två behandlas dimensionering av hattbalkar med beräkningsexempel.

Kursen går under två förmiddagar vi Microsoft Teams.

4 maj 08:30 – 10:30: Introduktion och stomsystemsutformning
Thomas Axelsson, BTA-project

 • Kort historik
 • Integrerade bjälklagsbalkar – typer/varianter
 • Att tänka på vid dimensionering – Spännvidder/Ekonomi
 • Deformationer
 • Detaljer balkar
 • Detaljer anslutningar
 • Montering

4 maj 10:30 – 12:00: Bärförmåga i brandlastfallet
Jörgen Thor, Brandskyddslaget

 • Allmänt om brandpåverkan på konstruktioner
 • Krav på brandteknisk klass på bjälklagsbalkar i flervåningsbyggnader
 • Laster vid lastfallet brand samt bärförmåga vid förhöjda temperaturer
 • Beräkning av uppkomna ståltemperaturer vid brand baserat på en konstruktions sektionsfaktor F/A
 • Speciella temperaturförutsättningar för HSQ balkar
 • Hattbalkar av samverkanstyp

5 maj 09:00 – 12:00: Dimensionering av hattbalkar
Ove Lagerqvist, ProDevelopment

 • Dimensionering av hattbalkar enligt Eurokod och EKS
 • Genomgång av valda beräkningsexempel i SBI publikation 200

Kursledare

Thomas Axelsson: Civilingenjör med över 30 års erfarenhet från bland annat Skanska och Benders Byggsystem. 

Jörgen Thor: Teknisk doktor och expert på brandskyddsfrågor. Grundare av Brandskyddslaget.

Ove Lagerqvist: Professor i Stålbyggnad, ProDevelopment.

Plats: Microsoft Teams
Kostnad: Medlemmar i SBI 4000 kr, Ej medlemmar i SBI 5500 kr.