Dimensionering av förband och knutpunkter – Online

Utformning och dimensionering av förband och knutpunkter är svåra att bemästra, dessutom har de stor inverkan på stommens totalkostnad. Här finns det möjlighet att via onlinekursen lära mer i ämnet under en halvdag.
2020-06-22 - 1970-01-01 00:00 | Sista anmälningsdag: 2020-06-21 00:00

Vi tar bland annat upp följande ämnen:
• Översikt av standarden SS-EN 1993-1-8
• Skruvförband
• Svetsförband
• Ändplåtsförband
• SBI:s Detaljhandbok – Innehåll och omfattning
• Introduktion till beräkningsprogrammet SBI Steel Connections
• Stöd för dimensionering av detaljer

Kursledare:
Wylliam Husson, ProDevelopment (huvudförfattare till SBI:s Detaljhandbok)

Kostnad:
Medlem i SBI: 550 kr (ex moms)
Övriga: 750 kr (ex moms)

Online
Kursen kommer att genomföras via Zoom. Inlogning samt länk skickas några dagar innan kursen.