Brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner – online

Kurs om brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner. Kursen hålls av Professor Paulo Vila Real från University of Aveiro, Portugal. Han har tillsammans med Jean-Marc Franssen författat "Fire design of Steel Structures" vilket är en komplett lärobok för brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner. Kursen hålls på engelska, online.
2023-09-19 08:45 - 16:00 | Sista anmälningsdag: 2023-09-15 11:00
Online via Zoom

Denna endagskurs presenterar de fundamentala aspekterna kring branddimensionering av stålkonstruktioner samt en gedigen genomgång av funktionaliteten av mjukvaran Elefir-EN, vilken är licensierad till alla köpare av ECCS bok Fire Design of Steel Structures. 

Mjukvaran Elefir-EN är ett viktigt verktyg för konstruktörer, den möjliggör snabb och tillförlitlig beräkning vilket kan reducera projekteringstiden och minskar risken för fel vid handberäkning. Den är också användbar för universitet, högskolor och studenter. 

I Elefir-EN kan användaren beräkna brandmotstånd för stålelement vid belastning kring både den starka och veka axeln. Beräkningarna kan utföras med avseende på tid, bärförmåga och temperatur. Både exempel från boken och exempel som inte finns med i boken kommer att lösas med hjälp av Elefir-EN och kursen avslutas med att lösa en fallstudieuppgift. 

OBS! Kursen hålls på engelska.

Program

08:45 Login to Zoom

09:00 THERMAL AND MECHANICAL ACTIONS
– Nominal temperature-time curves
– Parametric temperature-time curves
– Localized fires
– Combinations of actions for accidental fire design situation

10:30 – 10:45 Coffee break

10:45 THERMAL ANALYSIS
– Temperature of unprotected steelwork exposed to fire
– Temperature of protected steelwork exposed to fire

11:30 MECHANICAL ANALYSIS
Fire resistance of structural members. Design in the resistance domain
– Tension members
– Compression members with Class 1, 2 or 3 cross-sections
– Shear resistance

12:30 – 13:30 Lunch

13:30 MECHANICAL ANALYSIS (continues)
– Laterally restrained beams with Class 1, 2 or 3 cross-sections
– Uniform temperature distribution
– Non-uniform temperature distribution
– Bending and shear
– Laterally unrestrained beams with Class 1, 2 or 3 cross-sections
– The elastic critical moment for lateral-torsional buckling
– Resistance to lateral-torsional buckling
– Members with Class 1, 2 or 3 cross-sections, subjected to combined bending and axial compression
– Members with Class 4 cross-sections
– Cross-section verification of a member subjected to combined bending and axial force (compression or tension)
– Design in the temperature and in the time domain. Critical temperature
– Design of continuous beams

14:45-15:00 Coffee break

15:00 CASE STUDY
– Description of the case study
– Fire resistance under standard fire
– Fire resistance under natural fire

16:00 Closure/end

Kursledare:
Professor Paulo Vila Real, University of Aveiro, Portugal

Kursmaterial:
Kursen inkluderar ett digitalt kurskompendium samt läroboken Fire Design of Steel Structures från ECCS, som skickas per post till samtliga deltagare. Dessutom ingår en licens till programvaran Elefir-EN (en licens kan användas på upp till tre datorer). 

Därutöver används standarderna:
SS-EN 1991-1-2 och SS-EN 1993-1-2.

Kostnader:  
Medlem i SBI: 4 900 kr exklusive moms
Övriga 5 900 kr exklusive moms

Varje deltagare bör använda egen dator för att få ut maximalt av kursen. 

Länk till kursen skickas ut till deltagare strax innan kursstart.