Torsdag – Programmet


Stålbyggnadsdagen

Torsdag den 12 november

Program

09:00    Välkommen och inledande föredrag

                      Hälsningsanförande

                      Peter Salomon, Stålbyggnadsinstitutets ordförande

                      Stålbyggnadsåret 2015

                      Johan Löw, VD Stålbyggnadsinstitutet

                      Att bygga en verksamhet

                      Ola Serneke, Serneke

                      Cirkulär ekonomi

                      Maria Långberg, SSAB

                      Nätverket Stålkvinnorna

                      Emelie Ståhl, Björn Persson Plåtslageri

10:15    Kaffe i Mötestorget

11:00    Mot bättre kvalité inom stålbyggnad

                      Paneldiskussion –
                      
Erfarenheter och förhoppningar på framtiden kring kvalité och 1090

                      Joel Jonsson, Ingenjör Joel L Jonsson

                      Annica Ridell, Sweco

                      Ulla Zetterberg Anehorn, Dekra

                      Stefan Holmberg, Force

                      Ove Lagerquist, ProDevelopment (moderator)

11:00    Parallellt kursseminarium – Sal E3 (60 min)

                      Dimensionering av traverskranbanor

                      Wylliam Husson, ProDevelopment

 

12:00    Lunch i Mötestorget

 

13:30    Framtidens teknikutveckling inom stålbranschen

                      Utveckling av stålbyggnadsprocessen

                      Ruben Aronsson, SBUF

                      Framtidens bostadsbyggande med moduler

                      Shea Hagy, Chalmers, Peter Elfstrand, Tengboms

                      Paneldiskussion – Modulbyggande

                      Moderator – Åsa Söderström Jerring

                      Konceptuell design av bärande stålkonstruktioner

                      Sven Thelandersson, Martin Fröderberg, LTH

                      Renovering och ombyggnader av gamla industrikonstruktioner i stål

                      Claes Fahleson, Norrbottens Byggprojektering

13:30    Parallellt kursseminarium – Sal E3 (60 min)

                      Effektiv montagesvetsning

                      Peter Norberg, Beijer Industri

                      Skruvförband i stålkonstruktioner enligt EN 1090

                      Björn Malmqvist, Nordic Fastening Group

 

14:35    Kaffe i Mötestorget

 

15:20    Inspiration och utveckling

                      Höghållfast stål till stålbyggandet!

                      Pierre Bergsten, SSAB

                      Stålbyggnadspriset 2015 – Aula Medica

                      Johan Ström. Cowi

                      Stål i arkitektur och ingenjörskonst – från historia till framtid

                      Karl-Gunnar Olsson, Chalmers

                      Vart i hela världen är värden på väg?

                      Erik Herngren, Kairos Futur

16:55    Avslutning

 

Parallellt kursseminarium

 

Under passen mellan Kaffe och Lunch kommer vi år att ha ett parallellt kursseminarium i ett separat rum i anslutning till Mötestorget och huvudhallen för Stålbyggnadsdagen. Där kan man få en fördjupning i tre områden under en timme. När du anmäler dig till Stålbyggnadsdagen här anger du om du vill delta i de separata kursseminarierna. Det kostar inget extra utan ingår i deltagaravgiften för Stålbyggnadsdagen.

 

På förmiddagen före lunch

Dimensionering av traverskranbanor

Wylliam Husson, ProDevelopment

 

På eftermiddagen efter lunch

Effektiv montagesvetsning

Peter Norberg, Beijer Industri

Skruvförband i stålkonstruktioner enligt EN 1090

Björn Malmqvist, Nordic Fastening Group

 

  

Presentation av föredragshållarna


Ola Serneke är ägare av byggkoncernen Serneke och Göteborgare. Ola kommer att hälsa välkommen till Göteborg och visa sina nya och kommande byggprojekt. Han kommer även att berätta om hur man bygger en ny verksamhet med en stark vision.

 


Maria Långberg
är hållbarhetsdirektör på SSAB och vd på dotterbolaget Merox. Basen i den cirkulära ekonomin är att driva optimal resurseffektivitet och minimera avfall. Maria kommer i sin presentation beskriva hur SSAB arbetar med cirkulär ekonomi.

 


Emelie Ståhl
är vd på Björn Persson Plåtslageri och har bildat nätverket ”Stålkvinnorna”. Emelie kommer att prata om hur man kan locka fler kvinnor till stålbyggnadsbranschen och vad det nätverket kan bidra till en viktig utveckling för stålbyggandet.

 


Joel Jonsson
har snart 25 års erfarenhet av kontroll av stålkonstruktioner och kommer att lyfta fram ett antal betänkligheter angående kvalitén i stålprojekt, och hur man kan förbättra kvalitetssäkringen från ritbord till sista svetsen på

 


Annica Ridell
är Swecos stålkontrollant och har jobbat med stålkonstruktioner och stålkontroll av broar och anläggningar sedan 1995. Annika kommer att betona behovet av stålkontroll genom ”You don’t get what you expect – You get what you inspect.”

 


Ulla Zetterberg Anehorn
är tekniskt ansvarig för Dekras svetsverksamhet. Ulla kommer att lyfta fram om EN 1090-1 och 2 har bidragit med säkrare svetsförband och vilka svetstekniska frågar har tillverkarna behövt stöd med inför en certifiering.

 


Stefan Holmberg
jobbar med utbildning och frågor gällande SS-EN 1090 på Force. Stefan kommer att lyfta fram hur kunskapsspridning om kvalitetsfrågor kan bidra till utvecklingen om kvalité inom stålbyggandet.

 


Ruben Aronsson
är vd på SBUF och kommer visa på möjligheterna att genom utveckling och forskning skapa effektivare stålbyggnadsprojekt. Genom stöd från SBUF kan entreprenörer och tillverkare genomföra utvecklingsprojekt för att höja byggbranschen.

 


Shea Hagy
är projektledare för HSB Living Lab vid Chalmers, en experimentell forskningsanläggning för testning av hållbar teknik och levande praxis. Shea arbetar även inom forskargruppen ’Next Generation Building Envelope Systems’.

 


Peter Elfstrand
på Tengbom arkitekter är ansvarig arkitekt för HSB Living Lab och har tagit fram byggnadens koncept. Inom ramen för en volymmodul i stål anpassades byggnaden tidigt efter forskningens behov genom att använda flyttbara och flexibla moduler.

 


Sven Thelandersson
är professor em på LTH och kommer att belysa risker och säkerhet i den moderna projekteringsprocessen. Avancerade hjälpmedel kan ibland innebära att en ingenjörsmässig helhetssyn minskar. Hur kan man komma till rätta med detta?

 


Claes Fahleson
arbetar på Norrbottens Byggprojektering med en bakgrund på LTU. Claes kommer att fokuserar på hur man tar sig an gamla stålkonstruktioner, med en ”passerad livslängd”, och svårigheter att byta och förstärka dessa under korta driftstopp.

 


Johan Ström
är certifierad stålbyggnadskonstruktör och arbetar på Cowi. Johan redogör för arbetet med stålstommen till Aula Medica. En byggnad som med långa spännvidder, stora belastningar samt komplex geometri, utmanar sin stomme och dess konstruktör.

 


Pierre Bergsten
är specialist på produktionseffektivitet på SSAB. En inspirerande demonstration av vad som är möjligt när man konstruerar med starkare stål och hur det kan vara mer lönsamt i slutänden. Starkare stål lyfter även produktiviteten.

 


Karl-Gunnar Olsson
är professor i Arkitektur och Teknik på Chalmers. Karl-Gunnar kommer att börja i järnets byggtekniska historia och via ny design och produktutveckling landa i framtidens stålbyggnadskonstruktioner och stålarkitektur.

 


Erik Herngren
på Kairos Future ser att hållbarhet, nya material och ökande konkurrens troligen ritar om grunderna för stålbyggandet. Erik ger en exposé över de viktigaste trenderna samt redovisar en undersökning kring hur branschen ser på framtidsutmaningarna.