Stålnätverket


Stålnätverket är till för att erbjuda ett professionellt och socialt nätverk för alla yngre med intresse av stålbyggande.

Målgrupp

Nätverket vänder sig till alla som i sin yrkesroll eller som student, kommer i kontakt med stål för byggande och är mellan 18 till 35 år.

Alla yrkeskategorier är välkomna så som arkitekter, entreprenörer, ingenjörer och alla andra. Det är inte något krav på medlemskap i Stålbyggnadsinstitutet för att delta, nätverket är öppet för alla!

Verksamhet

Aktiviteter för att höja kompetens, sprida erfarenheter och skapande av ett större kontaktnät.

Exempel på aktiviteter är: föredrag om projektering, byggsystem, standarder och certifiering. Studiebesök på byggarbetsplatser, verkstäder, stålverk med mera.

Utöver kompetenshöjande aktiviteter kommer vi att ha att ha sociala möten med fokus på att kunna lära känna nya människor från olika delarna av branschen.

Registrering av intresse för aktiviteter

Anmälan till aktiviteter görs löpande för aktuella aktiviteter.

För information och frågor: stalnatverket@sbi.se

_______

Nätverksträff 3/6

Stålnätverket arrangerar nätverksträff i Stockholm. Träffen innehåller ett studiebesök i Sergelhuset vid Sergels torg på eftermiddagen vilket följs upp med gemensam middag och dryck i SBI:s lokaler vid Kungsträdgården. Det bjuds även på två intressanta föredrag och möjlighet till nya kontakter. Det är ett samarrangemang med det norska systernätverket, YSN, som är på Sverigebesök vilket därför möjliggör ett unikt tillfälle till kontakter över landsgränsen!

Vi samlas vid snurrgrind till byggarbetsplatsen vid Mäster Samuelsgatan 41.

Schema

15.00 Studiebesök Sergelhuset. Mäster Samuelsgatan 41.

17.30 Presentation av konjunkturläget för byggsektorn – Fredrik Isaksson, Chefekonom Sveriges Byggindustrier

18.00 Lärdommar från misstag i stålbyggnad – Bo-Gert ”Lurvas” Lundgren, Stålbyggnadsteknik

18.30 Enkel middag

Anmälan

_______

Stålverksbesök 4/6

Ta chansen att besöka SSAB:s stålverk i Oxelösund. Vi ges inledningsvis kunskap om tillverkningen av några av världens mest avancerade stålsorter för transport, infrastruktur och byggnader. Efter en genmesam lunch med nätverkskollegor i Oxelösund följer förevisning av stålproduktionen ute i verket. Resa arrangeras till och från Stockholm.

Schema

08.00 Avresa

16.30 Tillbaka i Stockholm

Fullbokad

 

_______

Kommande

Senast uppdaterad: 2019-05-29