Stålbyggnadspriset 2019


Stålbyggnadsinstitutet delar vart annat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i konstruktionen. Syftet är att uppmuntra till ett effektivt användande av stål i byggandet och ge upphov till nya idéer och inspirerande lösningar. Stålbyggnadspriset uppmärksammar arkitekter, ingenjörer och företag som utnyttjar stålets egenskaper för att bygga en hållbar framtid.

Stålbyggnadspriset 2019

När nomineringstiden avslutades den 15 april hade 30 projekt nominerats till Stålbyggnadspriset 2019. Juryn har nu gått igenom alla projekten och utsett tio projekt som går vidare till nästa steg för en mer utförlig genomgång. Under september kommer juryn sedan att ta fram Finalisterna som kommer att presenteras i nummer 3 av Stålbyggnad och under Stålbyggnadsdagen.

De tio projekten som gått vidare är:


AGA-depån, Lidingö

Spårvagnsdepå med utrymmen för 30 vagnar, verkstad och personalutrymmen. Den bärande idén är att bryta ned den stora byggnaden i mindre enheter.
Arkitekt: &Rundquist / BBH Arkitektur & Teknik
Stålbyggare: Normek
Konstruktör: WSP
Byggherre: Trafikförvaltningen Region Sthlm

 


Asecs, Jönköping

Ombyggnad och tillbyggnad av ett köpcenter som inspireras av hallbyggnader i stål från 1800-talet som tågstationer och saluhallar för dess synliga och vackra konstruktioner.
Arkitekt: Rstudie for architecture
Stålbyggare: Komstadssmederna
Entreprenör: Wästbygg
Konstruktör: Integra
Byggherre: AlectaBoxen, Stockholm

Byggnaden står inne i en av exercishallarna på Skeppsholmen som omvandlats till konstmuseum. Stål är det genomgående materialet i hela projektet, från stommen ner till detaljerna.
Arkitekt: Dehlin Brattgård Arkitekter
Stålbyggare: Promostal Steel Constructions
Konstruktör: DIFK Dipl.-Ing. Florian Kosche
Byggherre: ArkDes

 


Containervillan, Värmdö

Containerhuset är staplat av fraktcontainrar vars bärförmåga gjorde det möjligt att med lite åverkan bygga på den svåra och bergiga tomten.
Arkitekt: Måns Tham Arkitektkontor
Konstruktör: Ramböll
Byggherre/Entreprenör: Thomas Jacobsson / Linda Ulfsparre

 


Husarviksbron, Stockholm

Öppningsbar gång- och cykelbro formad till en enkel och sammanhållen enhet, som skuren ur ett stycke, närmast utan detaljer, och i sin helhet utförd i rostfritt stål.
Arkitekt: &Rundquist
Stålbyggare: Outokumpu / Sonstorps Mekaniska
Entreprenör: Peab
Konstruktör: ELU / Sting
Byggherre: Stockholms stad

 


Kristallen, Kiruna

Det nya stadshuset efter flytten av Kiruna stad har en rund form med stomkonstruktion i stål och betong och fasad i aluminium.
Arkitekt: Henning Larsen Architects
Stålbyggare: Ruukki Construction
Entreprenör: Peab
Konstruktör: WSP
Byggherre: LKAB / Kiruna stad

 


Kungälv Resecenter

Resecentrumbyggnaden är formad som en öppen portal av rosttrögt stål som binder samman stadsbussar, regionbussar och expressbussar på motorvägen.
Arkitekt: ABAKO Arkitektkontor
Stålbyggare: Elis Johansson Smides
Entreprenör: NCC
Konstruktör: Integra
Byggherre: Västtrafik

 


Nacka Strand 04

En om- och påbyggnad av ett befintligt kontorshus som byggs om till bostäder och förskola. En påbyggnad med prefabricerad stålstomme med fasader i specialtillverkad stålplåt.
Arkitekt: Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter
Stålbyggare: Smederna
Konstruktör: Sweco
Byggherre: Oscar Properties

 


Nationalmuseum, Stockholm

Glastaken över två innergårdar består av en kupol som övergår i en kvadrat där den bärande stålkonstruktionen består av 104 trianglar som tillsammans bildar ett nät anpassat till kupolens form.
Arkitekt: Wingårdhs & Wikerstål
Stålbyggare: Sjölins Smide
Entreprenör: Skanska
Konstruktör: Sweco Structures
Byggherre: Statens fastighetsverk

 


Skapaskolan, Huddinge

En ny skolbyggnad genomfört med passivhusteknik med prefabricerade stålmoduler där materialvalet ger en större frihet i konstruktionen än övriga byggmaterial.
Arkitekt: Street Monkey Architects
Stålbyggare: Elmot
Entreprenör: Friendly Building
Konstruktör: Wektor-P
Byggherre: Turako Skolfastigheter

 

Vinnande projekt:

Det vinnande projektet kommer att offentliggöras och delas ut vid en prisutdelning under Stålbyggnadsdagen den 7 november i Göteborg. Den 3D-printade statyetten ”Stålbyggnadspriset” delas ut till arkitekten i det vinnande projektet. Beställare, arkitekt, stålkonstruktör och stålentreprenör kommer också att tilldelas ett varsitt diplom. Dessutom kommer ett antal hedersomnämnanden att delas ut till övriga finalister.

Juryn 2019 består av:

Anna Söderberg, arkitekt, Söderberg Stockholm arkitekter
Björn Åstedt
, civ ing, VD SBI
Jan Stenmark, civ ing, Prefabsystem
Lars Hamrebjörk, civ ing, Red Stålbyggnad
Matilda Stannow, arkitekt, Stockholms Stad
Tomas Alsmarker, tekn lic, BoKlok

Frågor kan ställas till:

Lars Hamrebjörk, 070-630 22 17, lars@sbi.se