Stål – cirkulärt & återbrukbart


Återvinning och återbruk

Stål är 100 procent cirkulärt i all evighet. När väl stålet är framställt förstörs inte järnatomerna då nästa livscykel för materialet börjar. Cirkeln skapas vanligen genom någon av dessa vägar:

  1. Stålet samlas in och sorteras då konstruktionen (t.ex. en byggnad) nått livscykelns slut för att smältas om och bli nytt material med samma eller bättre egenskaper än tidigare. De nya egenskaperna styrs av tillverkningsprocesserna, till exempel härdning genom kylning eller genom att tillföra olika legeringsämnen. Drivkrafterna till detta är både ekonomiska och miljömässiga. Insamlat stål har ett högt ekonomiskt värde, i dagsläget cirka 4 kr/kg. Det är ett starkt incitament som bidrar till att cirka 99 procent av allt stål från rivningsprojekt tas omhand. Materialet ”nollställs” och omsmältningen sker i ugnar som drivs av fossilfri elektricitet.
  2. Återbruk av befintliga stålkomponenter som till exempel balkar och pelare är det andra sättet att sluta cirkeln. Då går man inte vägen via omsmältning utan kan efter rekonditionering och anpassning till det nya projektet användas på nytt. Materialet tappar inga egenskaper eller förstörs bara för att det har använts i en byggnad. Smart märkning av nytt material (till exempel fysikaliska egenskaper) förenklar återbruksprocessen i framtiden.
Begagnat material för omsmältning eller återbruk.

Inspelat webbinarium om återbruk av stål

I samarbete med Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) har vi arrangerat ett webbinarium för att belysa och besvara frågor kopplat till återbruk av stål inom byggsektorn.
En inspelning av webbinaret kan du ta del av nedan:

Fördjupande artikel om återbruk

I vår tidning, Stålbyggnad, kan du även ta del av värdefull information om återbruk av stål. Läs gärna vidare i artikeln som du når via länken här.


Fossilfri stålproduktion

SSAB, LKAB och Vattenfall tar ansvar för att medverka till det långsiktiga målet att göra Sverige fossilfritt och har därför initierat HYBRIT, ett projekt med syfte att drastiskt minska järn- och stålindustrins utsläpp av koldioxid.
Målet är att SSAB ska vara det första stålföretaget i världen som med hjälp av HYBRIT-tekniken levererar fossilfritt stål till marknaden redan 2026. Omställning av masugnarna till så kallade minimills (EAFs) vid SSAB Brahestad och SSAB Luleå kommer att ske omkring 2030.

Tillverkningen

Det första steget i ståltillverkningen är att förvandla järnmalm till järn genom att ta bort syret. Detta har traditionellt gjorts med kol och koks i en masugn. Detta steg kommer nu att göras med hjälp av vätgas genom HYBRIT-processen. Fossilfri el kommer att användas för att producera vätgas från vatten via elektrolys. Biprodukten av denna process är vatten, inte koldioxid. Slutresultatet av HYBRIT-processen är järn som sedan smälts i en elektrisk ljusbågsugn. Under hela processen kommer endast fossilfri el och fossilfria bränslen att användas – vilket resulterar i fossilfritt stål som slutprodukt.
Se vidare i filmen nedan.

Marknaden efterfrågar fossilfritt stål

Intresset för att börja använda fossilfritt stål i byggbranschen är stort. Flera stora aktörer har startat samarbeten med leverantörer av framtidens fossilfria stål.
SSAB:s fossilfria stål kommer att finnas på marknaden från 2026. Det nystartade företaget H2 Green Steel (grundat 2020) planerar att komma igång med produktionen 2024.

Nedan finns länkar till pressmeddelanden från aktörer som vill säkra tillgången av fossilfritt stål till sina stålbyggnadsprojekt och produkter.