Stainless Steel in Construction


Ett dimensioneringshjälpmedel för balkar och pelare i rostfritt stål baserat på den fjärde utgåvan av Dimensionering av konstruktioner i rostfritt stål, SBI Publikation 196.