CUFSM


Räknar elastiska bucklingslaster för kallformade profiler med finite strip metoden.