Temperaturberäkningar i brandutsatta stålregelväggar

Pris: 300 krMedl.pris: 210 kr

Författare: A Ranby
Utgivningsår: 1997
Artikelnr: R188:2 Kategori: Etikett:

Beskrivning

Inom projektet ”Dimensioneringsmodell för brandutsatta tunnväggiga stålprofiler” har temperaturutveklingen i en stålregelvägg vid brand studerats. Med hjälp av datorprogrammet Super-Tasef har termiska materialegenskaper verifierats och olika effekter, gipsbeklädnadens och isoleringens termiska egenskaper samt stålregelns geometri studerats. Jämförelser har gjorts med ett antal dokumenterade och tidigare genomförda ugnsprovningar.