Handbok för ytterväggar – Lättbyggnad med stål

Pris: 650 krMedl.pris: 455 kr

Författare: Charlotte Svensson Tengberg
Utgivningsår: 2004
Artikelnr: P180 Kategori:

Beskrivning

För att samla erfarenheter av lättbyggnad med stål och erbjuda ett leverantörsoberoende material har Stålbyggnadsinstitutet tillsammans med de ledande aktörerna inom lättbyggnad med stål tagit fram denna handbok.
Handboken riktar sig främst till projekterörer och entreprenörer och andra som vill ha en inblick i byggtekniken.
Handboken innehåller både teoretiska delar: Miljö, Värmeisolering, Brand, Ljud samt Projektering och dimensionering, och mer praktiska delar: Detaljer, Tillverkning av väggelement samt Montage och transport.