Viktiga remisser från Boverket

Nyheter

Boverkets arbete med att modernisera och förenkla byggreglerna som går under projektnamnet Möjligheternas byggregler har nu nått en ny fas.

Den nya regelmodellen påverkar inte kravnivåerna enligt lag och förordning, de ligger kvar. Det är Boverkets tillämpningsföreskrifter som omfattas av arbetet och efter översynen kommer byggreglerna att:

  • bestå av färre regler
  • vara formulerade som funktionskrav
  • innehålla endast bindande föreskrifter.
Illustration från Boverket som schematiskt visar att större ansvar förväntas tas av sektorn (byggbranschen) i framtiden.

Det innebär att reglerna inte kommer att ha några allmänna råd, inga hänvisningar till standarder, till andra myndigheter eller till organisationers riktlinjer.

Viktiga delar i regelverket är nu ute på remiss, bland annat föreskrifterna om:

  • bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader (EKS)
  • säkerhet i händelse av brand i byggnader

Sista svarsdatum för ovanstående delar är 25 augusti.

Dessa delar i regelverket berör de flesta som projekterar och uppför byggnader i Sverige. Därför är det viktigt att så många som möjligt tar del av Boverkets remisser för att ha en chans att påverka, om det skulle behövas. Aktuella remisser från Boverket finns här: https://www.boverket.se/sv/lag–ratt/boverkets-remisser/