Tävlingsprogram: Steel Race Reuse 2020

Nyheter

Välkomna att delta i ”Steel Race Reuse 2020″ – 72-timmarstävlingen där vinnande bidrag kommer att tillverkas och uppföras för att fungera som en mötesplats till Arkitekturgalan 2020. Arkitekturgalan äger rum den 10 mars i Stockholms Konserthus vid Hötorget.

Tävlingen startar den 14 januari kl 17.00 och slutar kl 17.00 den 17 januari, vilket ger deltagarna 72 timmar för att formge och lämna in sina bidrag.

Tävlingen utformas och genomförs av Stålbyggnadsinstitutet (SBI) i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Ladda ned fullständigt tävlingsprogram inklusive bilagor här >>

SYFTE OCH MÅL

Syftet med tävlingen är att uppmärksamma arkitekterna på stålets roll och möjligheter i det cirkulära byggandet samt att bidra till en estetisk upplevelse under Arkitekturgalan.

Tävlingen ska bidra till att öka kunskapen om stål som byggnadsmaterial, uppmuntra till ökad samverkan mellan olika aktörer samt tillföra ett tävlingsmoment till Arkitekturgalan.

TÄVLINGSUPPGIFTEN

Tävlingsuppgiften är att ta fram ett förslag till en mötesplats i stål med tydlig koppling till återbruk. Konstruktionen får vara max 10 meter bred och 4 meter djup samt 3,5 meter i höjd.

Bidraget ska, på ett nyfiket och inspirerande sätt, ta vara på och lyfta fram stålets egenskaper och utnyttja den gestaltningsfrihet som stålet erbjuder. Bidraget ska också utformas med god hänsyn till platsen det ska stå på. Hanteringen och idéerna kring återbrukat/återvunnet material samt återbruket/ återvinningen av materialet efter galan, är av största vikt.

MATERIAL

Materialet som får användas är olegerat, låglegerat, färgbelagt stål eller rostfritt stål i standardformat, det vill säga grossisternas standardproduktsortiment, alternativt spillmaterial eller återbrukat stål/stålprodukter som är tillgängliga och inom budget.

Stål är världens mest återvunna material. Dock sker en hel del nyproduktion eftersom efterfrågan är så stor att stålskrotet inte räcker till. Temat återbruk inrymmer därför såväl nyproducerat stål, stålspill, återvunnet eller återbrukat stål.

DELTAGARRÄTT

Steel Race Reuse – 72 timmar riktar sig till alla arkitekter och arkitektstuderande som är medlemmar i Sveriges Arkitekter. Det kan vara en enskild arkitekt/student eller ett team.

BEDÖMNINGSKRITERIER

Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet:

• Arkitektonisk gestaltning
• Innovationsnivån i konstruktionen
• Funktion som mötesplats
• Genomförbarhet ur fysiska, tekniska och ekonomiska aspekter
• Koppling/samspel med platsen
• Hantering av återbruksaspekten

INLÄMNING

Allt inlämnat material lämnas in digitalt den 17 januari senast kl 17.00. Tävlingsbidraget ska mejlas till tävlingsfunktionären Agnes Äng Thomas, agnes@farfromstandard.se. Ämnesrad: Steel Race Reuse 2020.

JURY

Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av:

  • Juryordförande Robert Schmitz, White arkitekter, utsedd av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd
  • Björn Åstedt, vd Stålbyggnadsinstitutet
  • Annelise De Jong, IVL Svenska Miljöinstitutet, docent och projektledare
  • Bo-Gert Lundgren, Stålbyggnadsteknik B-G Lundgren, konstruktör
  • Béatrice Agrell, Kvarteret konstruktörer AB